آیا ترک فعل دولت روحانی دلیل اختلال تولید و معامله شد؟ 

[ad_1]

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: مدیریت یکپارچه تولید و معامله از اصلی‌ترین اصول موفقیت است اما دولت روحانی در این زمینه ترک فعل کرد.
به شرح صفحه اقتصاد، حسینعلی حاجی دلیگانی با نشانه به اینکه تشکیل وزارت بازرگانی نتیجه‌ای جز ناهماهنگی و ساختن مشکلات جدید نخواهد داشت، گفت: من هم موافق ادغام این دو وزارتخانه بودم و هستم و با تشکیل وزارت بازرگانی مخالفم چون در شکل جداسازی، مشکلات و ناهماهنگی و عدم جزئی نگری بوجود خواهد آمد.

* وزارت صمت‌ بدون معطلی نماینده‌های استانی تعیین کند

وی در عین حال افزود: اما‌ نکته‌ای که وجود دارد این است که وزارت صمت باید بدون معطلی وظیفه‌های استانی را تقسیم‌ و همانند وزارتخانه‌های دیگر نماینده‌های استانی تعیین کند تا مشکلات موجود به حداقل برسد؛  به طور مثال وزارت جهاد کشاورزی در مراکز استان‌ها، اداره کل منابع طبیعی و اداره کل جهاد کشاورزی و اداره‌‌ دامپزشکی و غیره دارد.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به‌نظر من وزارت صنعت، معدن و معامله هم باید در استان‌ها تفکیک ساختن کند، به این شکل که بخشی را برای مجموعه‌‌ صنف نزد‌بینی کند و بخشی را برای صنعت و معدن، این کار شدنی است و با مدیریتی واحد می‌تواند فراوان کمک کننده‌‌ وضع موجود باشد‌.

* تشکیل وزارت بازرگانی چیزی مانند معرفی ارز ۴۲۰۰​ تومانی است

حاجی دلیگانی نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی را توسعه واردات و ساختن سیاست‌هایی همانند ارز 4200 تومانی عنوان کرد و اظهار کرد: وزارت بازرگانی طبیعتا به فکر تامین است و تولید را زیر نظر نخواهد داشت، از همین رو تلاش در واردات بیشینه خواهد داشت؛ با توجه به تجربه‌‌ قبلی در این زمینه و وجود وزارت بازرگانی، نتیجه جز تخصیص میلیاردها دلار ارز برای تامین کالای اساسی با واردات نخواهد بود.

وی گفت: ما طی سال های اخیر، تصمیماتی از جنس وزارت بازرگانی نظیر ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم که نتیجه‌ای جز فساد و رانت از راه تحویل ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات و معضلات فراوان ضربه به تولید نداشت بنابراین تشکیل وزارت بازرگانی به طور قطع تولید سرزمین را تحت فشار زیادتر قرار می‌دهد.

‌‌عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با نشانه به تضعیف تولید درون و وابستگی زیادتر به واردات با تشکیل وزارت بازرگانی، گفت: وجود وزارت بازرگانی از این نظر که سرزمین را وابسته به واردات می‌کند و موجب تضعیف تولیدات داخلی می‌شود، مورد انتقاد است. باتوجه به شرایط اقتصادی سرزمین و وجود تحریم‌های اقتصادی، وجود و تشکیل دوباره‌‌ این وزارتخانه به نفع مردم نخواهد بود.

* ترک فعل دولت قبل در مدیریت یکپارچه تولید و معامله رشد اقتصادی را مختل کرد

حاجی دلیگانی ادامه داد: از اصلی‌ترین اصول موفقیت در رسیدن به رشد اقتصادی و ثبات در بازار، مدیریت یکپارچه تولید و معامله بوده است که متاسفانه دولت قبل در این زمینه ترک فعل کرده بود و این مسئله هنوز هم برقرار است.

* جهاد کشاورزی‌ بین تولیدات درون، واردات، صادرات و تامین امنیت غذایی‌ تناسب ساختن کند

وی اظهار کرد: اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات قسمت کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» مهمتر از تشکیل وزارت بازرگانی است، از طرفی تامین و نیرومند داخلی و تنظیم‌گری صحیح بین تولید درون و واردات و صادرات نیز می‌توانند به شرایط موجود کمک کنند که با تشکیل وزارت بازرگانی به محاق خواهد رفت.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: ما قبلا در خصوص اینکه چه زمانی گندم را درون کنیم همیشه وابسته مشکل بودیم اما فکر می‌کنم از سال قبل و با تلاش جهاد کشاورزی مشکلات فراوان کمتر شده است اما این نکته وجود دارد که جهاد کشاورزی باید سیستم‌ خود ر‌ا نیرومند کند تا بتواند بین تولیدات درون، واردات، صادرات و تامین امنیت غذایی مردم تناسب ساختن کند تا کمترین زیان متوجه مردم و کشاورزان شود.

منبع: فارس

[ad_2]