اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ دنبال با معنی آنها

[ad_1]

انتخاب اسم یکی از مهمترین کارهایی است که والدین برای فرزند خود انجام می دهند ، برای کمک به شما ، ما در این مطلب از صفحه اقتصاد « اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ دنبال با معنی آنها » را آورده ایم که می توانید از این لیست استفاده کنید. لطفا با ما دنبال باشید.

اسم دختر جدید با سخن الف (آ)

آبدیس
معنی: همانند آب روشن و صاف و شفاف
ریشه: فارسی

آبناز
معنی: نام زنی در منظومه ویس و رامین، مایه فخر آب، کنایه از لطافت پوست
ریشه: فارسی

آبنوس
معنی: درختی که چوب اون سیاه رنگ است و میوه‌ای فراوان شیرین و به شکل انگور دارد.
ریشه: فارسی

آپاما
معنی: اسم دختر اردشیر دوم پادشاه هخامنشی
ریشه: فارسی

آتاناز
معنی: دختر نازنین بابا
ریشه: فارسی

آتریسا
معنی: آذرگون همانند آتش، دختری با چهره‌ای زیبا و برافروخته
ریشه: فارسی

آتنا
معنی: در اساطیر یونان، خدای فکر، هنر، علم و صنعت
ریشه: فرانسوی

آتوسا
معنی: نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی و به معنی قدرت و توانمندی است. این اسم ریشه یونانی دارد اما از قبل دور در فرهنگ ایرانی بوده است.
ریشه: یونانی

آترین
معنی: آذرین همانند آتش، زیبا و پر انرژی
ریشه: فارسی

آدرینا
معنی: آتشین، قرمز رو، دختر زیبا رو، بانوی آتشین
ریشه: فارسی

آدونیس
معنی: آدنیس، گلی به رنگ زرد و قرمز که فقط وقت تابش خورشید دوباره می‌شود.
ریشه: فنیقی

آذرگل
معنی: گلی قرمز رنگ مانند شقایق
ریشه: فارسی

آرامیس
معنی: راحتی، راحتی
ریشه: یونانی

آریاناز
معنی: موجب فخر و مباهات قوم آریایی
ریشه: فارسی

آرشیدا
معنی: بانوی درخشان آریایی، بانوی مرتب و درخشان (آر به دومعنی به کار می‌رود: اول مخفف آریایی و دیگری مخفف آرا به معنای آراینده)
ریشه: فارسی

آرنیکا
معنی: آریایی خوب خو
ریشه: فارسی

آروشا
معنی: درخشان، نورانی، باهوش، نام دختر داریوش سوم
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

آسنا
معنی: روشنایی درونی، سرشت مادرزادی
ریشه: اوستایی – پهلوی

آسو
معنی: شفق، وقت طلوع خورشید، همچنین نام شرابی مست کننده که از قند سیاه صحیح می‌کنند.
ریشه: کردی

آمتیس
معنی: آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی که با بختنصر پادشاه بابل ازدواج کرد.
ریشه: فارسی

آناشید
معنی: مرکب از کلمه ترکی «آنا» به معنای مادر و کلمه فارسی «شید» به معنای خورشید. دختر زیباروی مادر، مایه دلگرمی و روشنایی زندگی مادر
ریشه: فارسی

آیسل
معنی: زیبا و درخشان همانند ماه
ریشه: ترکی

آیشن
معنی: همانند ماه، در زیبایی همانند ماه، مانند ماه، (در مجاز زیبا)، ماهورا، زیبا رو
ریشه: ترکی

آیما
معنی: ماه من، مجازا گرامی من، زیبا رو، بانوی زیبا، دختر خوش چهره
ریشه: فارسی – ترکی

آسمان
معنی: فضای بالای سر که آبی‌رنگ به نظر می‌رسد، نام روز بیست و هفتم از هر ماه شمسی در ایران گذشته
ریشه: فارسی

آلاگل
معنی: آلا (ترکی) + گل (فارسی)، گل رنگی
ریشه: فارسی – ترکی

آوینا
معنی: عشق، بانوی همچون آب روشن و صاف و پاک
ریشه: کردی

آیسان
معنی: آی (ترکی) + سان (فارسی) زیبا، همانند ماه
ریشه: فارسی – ترکی

آیگل
معنی: آی (ترکی) + گل (فارسی) گلی چون ماه
ریشه: فارسی – ترکی

اقاقیا
معنی: (معرب از یونانی) (در گیاهی) درختی است از راسته‌ی شبدرها که گلهای خوشه‌ای سفید یا صورتی خوشبو دارد.
ریشه: یونانی

الیانا
معنی: نیکی و هدیه، (به مجاز) به معنی مأنوس؛ دوست داشتن ایل، دوست مشوق ایل
ریشه: ترکی

انارگل
معنی: گل انار
ریشه: فارسی

اشک ناز
معنی: مرکب از اشک و ناز، کنایه از دختر زیبا روی و لطیف
ریشه: فارسی

اِلآی
معنی: ماه ایل؛ (به مجاز) زیباروی ایل
ریشه: ترکی

اِلسانا
معنی: همانند ایل، همانند مردم ایل و شهر و ولایت، چون نزدیکان
ریشه: ترکی

الیسا
معنی: دختری که همانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس (عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی
ریشه: عربی

اویتا
معنی: یکتا، تک
ریشه: اوستایی – پهلوی

اویسا
معنی: آویسا، پاک و پاکیزه همانند آب
ریشه: فارسی

ایپک
معنی: ابریشم، حریر، ابریشمی
ریشه: ترکی

ایرسا
معنی: زنبق سفید، سوسن، آیرس، نام اساس سوسن آسمون گون، آلیسا، رنگین تیر و کمان، به بوته سوسن آبی تاریک نیز بدان جهت که دارای گلهای زرد و سفید و آبی تاریک است ایرسا گویند.
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن ب

بَرفین
معنی: برفی، از جنس برف؛ سفید همانند برف؛ (به مجاز) زیبا چهره
ریشه: فارسی

بَصیرا
معنی: منسوب به بصیر؛ منتسب به آگاهی؛ (به مجاز) دختری که بینا و عالم باشد.
ریشه: عربی

بُشرا
معنی: بشارت، خبر خوب، مژدگانی؛ از واژه‌های قرآنی
ریشه: عربی

بارلی
معنی: بار(فارسی) + لی (ترکی) میوه دار، سودمند
ریشه: ترکی

بهارین
معنی: منسوب به بهار، بهاری
ریشه: فارسی

بِهشید
معنی: تابناک و دارای فروغ و روشنایی
ریشه: فارسی

باران
معنی: قطره‌های آب که بر دلیل‌ مایع شدن بخار آبِ موجود در جو زمین ساختن می‌شود؛ (در عرفان) باران کنایه ازفیض حق   برتر و مهربانی اوست. غلبه عنایات را نیز که در حال سالک نتیجه شود از فَرَح و تَرَح باران گویند.
ریشه: فارسی

بهارا
معنی: بهار
ریشه: فارسی

بهارک
معنی: به معنای همانند بهار، همچون بهار؛ (به مجاز) زیبا با تازگی
ریشه: فارسی

بهارگل
معنی: گلی که در بهار می‌روید.
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

بهارناز
معنی: موجب فخر و نازش بهار
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن پ

پَرَند
معنی: پروین، در گذشته نوعی پارچه‌ی ابریشمیِ ساده و بدون نقش و نگار، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
ریشه: فارسی

پَرَنسا
معنی: (پَرَن = پروین (ستاره)، دیبای منقش و لطیف، پرنیان، پارچه ابریشمی + سا (پسوند شباهت))، مانند ستاره پروین؛ همانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف
ریشه: فارسی

پادمیرا
معنی: جاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
ریشه: فارسی

پادینا
معنی: در گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
ریشه: فارسی

پرمون
معنی: زینت و آرایش
ریشه: فارسی

پیچک
معنی: گیاهی زینتی که ساقه‌ای بالا رونده دارد.
ریشه: فارسی

پینار
معنی: به معنی چشمه، سرچشمه
ریشه: ترکی

پَرتو
معنی: شعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع می‌شود، درخشش، تلألؤ، روشنایی؛ دلیل‌، نشان
ریشه: فارسی

پَردیس
معنی: بهشت؛ فضای سبز و گل کاری شدهی دور و بر ساختمان.
ریشه: فارسی

پَرنیان
معنی: پارچه‌ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ نوعی پارچه‌ی حریر که برای نوشتن به کار می‌بردند؛ پرده‌ی نقاشی
ریشه: فارسی

پرگل
معنی: (به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
ریشه: فارسی

پریچهر
معنی: فرشته رو، زیبا همانند پری؛ زیبارو
ریشه: فارسی

پریسان
معنی: همانند پری، دختری که همانند پری زیبا است، بانویی زیبا چون پری
ریشه: فارسی

پریماه
معنی: زیبا چون ماه و پری
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید و امروزی با سخن ت

تِلما
معنی: گندمگون
ریشه: عربی

تاتیانا
معنی: تاتینا، پرنده شکاری
ریشه: فارسی

تامیلا
معنی: از روی امیدواری، امیدوارانه؛ در برخی منابع به معنی بخشنده
ریشه: عربی

توسکا
معنی: توسا، درختی بلند و جنگلی که در مناطق مرطوب و کنار آبها می‌روید.
ریشه: فارسی

تیارا
معنی: تیه در گویش لری به معنای چشم و آرا به معنای آراینده می‌باشد، چشم آرا، زیبا
ریشه: لری

تَرنّم
معنی: خواندن شعر، ترانه، و همانند آنها به حالت موسیقایی و معمولًا با صدای پایین، آرام صحبت کردن یک سرود؛ صدا، سرود، صدا.
ریشه: عربی

تُدرد
معنی: بالنگ؛ طرحی مرکّب از طرح‌های اسلیمی و گل و بوته‌ای که معمولًا در میان نقش قالی، تذهیب، و همانند آنها به کار می‌رود.
ریشه: فارسی

تبسّم
معنی: خندیدن، خنده‌ی بدون صدا؛ (به مجاز) درخشیدن
ریشه: عربی

توتیا
معنی: از آبزیان دریایی که در بستر دریا زندگی می‌کند؛ گردی که به نام سُرمه استفاده می‌کنند.
ریشه: فارسی

تیسا
معنی: در گویش مازندرانی به معنی خالص
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید با سخن ث

ثَمینا
معنی: (ثمین + الف نسبت) منسوب به ثمین، ثمین
ریشه: عربی

اسم دختر جدید و امروزی با سخن ج

جُمانه
معنی: یک دانه مروارید، یک دانه لؤلؤ؛ نام دختر ابوطالب و خواهر حضرت علی(ع)
ریشه: عربی

جانا
معنی: ای جان، ای گرامی
ریشه: فارسی

جانان
معنی: معشوق، محبوب؛ خوب
ریشه: فارسی

شکوفه
معنی: جدید، جدید؛ کم سن
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن چ

چیچک
معنی: گل
ریشه: ترکی

چکامه
معنی: شعر به مخصوص قصیده
ریشه: فارسی

چکاوک
معنی: پرنده‌ای خوش صدا و کمی عظیم‌تر از گنجشک که تاج بر سر دارد.
ریشه: فارسی

چیستا
معنی: نام فرشته علم و شناخت
ریشه: فارسی

چیکا
معنی: نوعی پرنده
ریشه: گیلکی

اسم دختر جدید با سخن ح

حَسْنا
معنی: زیبا، زن زیبا
ریشه: عربی

حنا
معنی: گیاهی درختی که گل‌های سفید و معطر دارد، گرد فراوان آرام سبز رنگی از گیاهی به همین نام.
ریشه: عربی

حورا
معنی: حور، زن زیبای بهشتی؛ زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی.
ریشه: عربی
حَلیا
معنی: زیور و آرایش
ریشه: عربی

حورآسا
معنی: حور (عربی) + آسا (فارسی) اون که چون حور زیباست.
ریشه: عربی – فارسی

اسم دختر جدید با سخن خ

خاطرآسا
معنی: خاطر (عربی) + آسا (فارسی) آسایش دهنده خاطر
ریشه: عربی

خزان
معنی: نام سومین دوره سال، پس از تابستان و نزد از زمستان، پاییز
ریشه: فارسی

خوشین
معنی: خوش و زیبا
ریشه: فارسی

خَضرا
معنی: (مؤنث اخضر) به معنی سبز، آبی تاریک، نیلگون، و آبی و سبز؛ سبزه‌زار، چمن‌زار.
ریشه: عربی

خاطره
معنی: یادبود، یاد، ذهن، حافظه، خاطر.
ریشه: عربی

اسم دختر جدید و باکلاس امروزی با د

دِنا
معنی: قسمتی از کوهستان شمال غربی فارس که قلهای سرشناس به همین نام دارد؛ نام شهرستانی در شرق استان کهگیلویه و بویراحمد.
ریشه: فارسی

دایانا
معنی: (دایا (طلا قرمز و طلا) + پسوند اسم سازِ (نا)) به معنی همانند طلا قرمز و (به مجاز) زیبا روی، زیبا و گرانمایه همانند طلا قرمز، همچنین نام دیگر آناهیتا الهه آب
ریشه: فارسی

دریاناز
معنی: مرکب از دریا و ناز، مایه ناز و مباهات دریا یا به معنای دریای ناز، دارای زیبایی و لطافت فراوان، زیبا و زیبا
ریشه: فارسی

دریتا
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) همانند در، همانند مروارید
ریشه: عربی

دینا
معنی: داور، قضاوت؛ (در اوستایی) دین؛ (در عبری) (= دینه) انتقام یافته؛ نام خواهر یوسف(ع).
ریشه: عبری

دریا
معنی: (در جغرافیا) توده‌ی فراوان بزرگی از آب، دریاچه، (به مجاز) شخص فراوان آگاه و دانشمند، (به مجاز) (در تصوف) واقعیت یا وجود حق
ریشه: فارسی

دُریتا
معنی: در (عربی) + ی (فارسی) + تا (فارسی) همانند در، همانند مروارید
ریشه: عربی،فارسی

قلب‌آرا
معنی: موجب راحتی و شادی دیگران؛ محبوب، معشوق، نام همسر دارا (داریوش سوم) و مادر روشنک بنا بر روایات ایرانی
ریشه: فارسی

دلنواز
معنی: مایه‌ی راحتی قلب، راحتی قسمت؛ نوازشگر، مهربان و دلسوز، محبوب و معشوق.
ریشه: فارسی

دیبا
معنی: نوعی پارچه‌ی ابریشمی معمولا رنگین.
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن ذ

ذَلفا
معنی: دختر سفید روی؛ شاعره همزمان خلفای عباسی، دختر ابیض زن و معشوقه‌ی نجده‌ی ابن اسود.
ریشه: عربی

اسم دختر جدید با سخن ر

رسپینا
معنی: دوره پاییز
ریشه: فارسی

رَستا
معنی: رَستن، رهیدن + ا (پسوند)، رستگار شده، آزادی یافته و خلاص شده
ریشه: فارسی

رُونیا
معنی: اون که چهره‌اش همانند نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی

رامونا
معنی: مظهر عشق، در لاتین به معنای نگهبان دانا
ریشه: فارسی

رامیلا
معنی: خدای عظیم
ریشه: آشوری

رامینا
معنی: رامین + الف (نسبت)، منسوب به رامین؛ دخترِ طربناک
ریشه: فارسی

رایا
معنی: نظر، فکر، فکر، فکر
ریشه: فارسی

روجا
معنی: منسوب به روج (روز،آفتاب)؛ (به مجاز) زیباروی و آفتاب چهره؛ روجا نام دهی در تنکابن
ریشه: کردی

روژیا
معنی: روز و روشنایی
ریشه: کردی

رُزا
معنی: گل رز
ریشه: فرانسوی

رونیا
معنی: اون که چهره‌اش همانند نیاکان است؛ (به مجاز) اصیل
ریشه: فارسی

روشنک
معنی: روشن، نام گیاهی است، در روایات ایرانی نام دختر دارا (داریوش سوم) که اسکندر با او ازدواج کرد.
ریشه: فارسی

رونیکا
معنی: روی زیبا، زیباروی
ریشه: فارسی

رویا
معنی: رویا، مجموعه‌ای از تصاویر، افکار و عواطف که در حالت خواب بطور غیرارادی از ذهن می‌گذرد، آنچه واقعیت ندارد و فقط در عالم خیال می‌یابد.
ریشه: عربی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید با سخن ز

زُلفا
معنی: (زلف = موی بلندِ سر، گیسو + الف (پسوند نسبت))، منسوب به زلف؛ (به مجاز) زیبایی زلف معشوق؛ (در عربی، زلفی)
ریشه: عربی

زردیس
معنی: به شكل طلا
ریشه: فارسی

زرناز
معنی: مركب از طلا( طلا) + ناز (كرشمه)
ریشه: فارسی

زمرد
معنی: نام سنگی قیمتی به رنگ سبز
ریشه: یونانی

زوفا
معنی: گیاهی پایا و معطر از خانواده نعناع
ریشه: عربی

زویا
معنی: زویا در زبان روس به معنی گرامی پدر می‌باشد. در گویش محلی طبرستان، به معنی درخشان، روشن و نورده است. معانی دیگر: زندگی، زنده، دوست داشتنی
ریشه: فارسی

زرگل
معنی: زرین گل
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱

اسم دختر جدید با سخن ژ

ژالین
معنی: شعله آتش
ریشه: ترکی

ژانیا
معنی: از نامهای قدیمی
ریشه: فارسی

ژرفا
معنی: عمیق، عمیق‌ترین یا دورترین نقطه جایی
ریشه: فارسی

ژیکان
معنی: قطره‌ی باران (به مجاز) روشن و صاف و شفاف، زیبا و راحتی قسمت
ریشه: کردی

اسم دختر جدید و امروزی با س

سَما
معنی: آسمان
ریشه: عربی

سِتیا
معنی: جهان، دنیا و روزگار
ریشه: اوستایی – پهلوی

سابرینا
معنی: خبر خوب، بشارت
ریشه: آشوری

ساتین
معنی: محبوب و دوست داشتنی
ریشه: فارسی

سارینا
معنی: خالص، پاک
ریشه: فارسی

سامینا
معنی: همانند مینا؛ نام گلی
ریشه: فارسی

سانیا
معنی: سایه روشنِ جنگل
ریشه: فارسی

سایان
معنی: منسوب به سایه، نام رشته کوهی در آسیای مرکزی
ریشه: کردی

سینره
معنی: گیاهی زینتی و نیز دارویی با گلهایی که در اواخر زمستان و آغاز بهار شکوفا می‌شوند، پامچال فرنگی
ریشه: فرانسوی

سَحرناز
معنی: (عربی فارسی) زیبایی سپیده دم؛ (به مجاز) زیبا
ریشه: عربی

سَروناز
معنی: سرو نورسته، سروی که شاخه‌های اون به هر سو مایل باشد؛ نام نوایی در موسیقی ایرانی
ریشه: فارسی

سَروین
معنی: مانند سَرو؛ (در کردی) روسری و چارقد
ریشه: فارسی

ساناز
معنی: نام گلی؛ کم یاب، نادره
ریشه: ترکی

سپیدار
معنی: درختی از خانواده بید با برگهای درخشنده
ریشه: فارسی

سپینود
معنی: در شاهنامه دختر پادشاه هند (شنگل) و زن بهرام گور
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن ش

شادان
معنی: خوشحال، مسرور؛ (در حالت قیدی) باحال خوشحال، شادمانه
ریشه: فارسی

شادلی
معنی: خوشحال روی نرمخو و یواش
ریشه: فارسی

شادیا
معنی: بانوی خوشحال، دختر خوشحال و سرخش، منسوب به شادی
ریشه: فارسی

شارونا
معنی: سرزمین پربار و حاصلخیز
ریشه: آشوری

شایلی
معنی: یکتا
ریشه: ترکی

شاینا
معنی: شاهدانه
ریشه: فارسی

شِیدا
معنی: عاشق، دلداده؛ با عجله و پریشان
ریشه: فارسی

شاپرک
معنی: نوعی پروانه عظیم که معمولاً شب پرواز می کند.
ریشه: فارسی

شادناز
معنی: ویژگی اون که خوشحال است و با عشوه و ناز است.
ریشه: فارسی

شبدیس
معنی: همانند شب
ریشه: فارسی

شمیم
معنی: بوی خوش
ریشه: عربی

شهگل
معنی: بهترین گل، گلِ شاهانه
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید و باکلاس با سخن ص

صُراحی
معنی: ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب؛ شراب روشن و صاف؛ در تصوف رتبه انس را گویند.
ریشه: عربی

صبرا
معنی: شکیبایی کردن در برابر سختیها و ناملایمت‌ها، شکیبایی
ریشه: عربی – فارسی

بیابان
معنی: بیابان؛ محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای لباس گیاهی است.
ریشه: عربی

صَبا
معنی: باد ملایم مناسب و خنکی که در برخی نواحی از سو شمال شرق میوزد در مقابلِ دَبور؛ (به مجاز) پیام رسان میان عاشق و معشوق
ریشه: عربی

صفاناز
معنی: صفا (عربی) + ناز (فارسی) اون که دارای یکرنگی و زیبایی است.
ریشه: عربی – فارسی

اسم دختر جدید با سخن ض

ضُحا
معنی: (تلفظ: zohā) زمانی پس از برآمدن افتاب، چاشتگاه، نام سوره‌ای در قرآن بخشنده
ریشه: عربی

اسم دختر جدید با سخن ط

طَراوت
معنی: تر و تازگی؛ (به مجاز) سامان و رواج
ریشه: عربی

طنین
معنی: انعکاس صوت، پژواک؛ حالتی از صدا که دارای نشان و نفوذ باشد؛ خوش آهنگی
ریشه: عربی

طُلوع
معنی: دمیدن و برآمدنِ خورشید و همانند اون؛ ابتدای روز
ریشه: عربی

اسم دختر جدید با سخن ع

عطرین
معنی: منسوب به بوی خوش، زیبا، معطر، خوشبو
ریشه: عربی – فارسی

اسم دختر جدید با سخن غ

غَزل
معنی: نوعی شعر، شعر عاشقانه؛ در موسیقی ایرانی هر نوع سخن آهنگین که به صدا یا دنبال سازها خوانده می‌شده است.
ریشه: عربی

غزل ناز
معنی: غزل (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از غزل (شعرعاشقانه) + ناز (زیبا)
ریشه: عربی

سر و صدا
معنی: صدای بلند، بانگ و داد
ریشه: عربی

اسم دختر جدید با سخن ف

فرانک
معنی: پروانه، از شخصیت‌های شاهنامه، نام دختر برزین و زن بهرام گور، نام مادر فریدون پادشاه پیشدادی و همسر آبتین
ریشه: فارسی

فرسیما
معنی: فر (فارسی) به معنای بزرگ + سیما (عربی)، آنکه صورتی باشکوه دارد.
ریشه: عربی – فارسی

فرمهر
معنی: کسی که بزرگ و عظمتی چون خورشید دارد.
ریشه: فارسی

فریال
معنی: دارای اندام و هیکل باشکوه، توانا و باشکوه، مرکب از فر (بزرگ) + یال (گردن، بالای دست)
ریشه: فارسی

فرناز
معنی: دارای ناز و غمزه، زیبا و باشکوه
ریشه: فارسی

فلورا
معنی: فلوریا، در رم باستان، الهه گل‌ها و بارآوری
ریشه: لاتین

اسم دختر جدید با سخن ق

قصیده
معنی: نام یکی از قطعه‌های شعر فارسی وعربی
ریشه: عربی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱

اسم دختر جدید و زیبا با سخن ک

کارولین
معنی: نام ناحیه‌ای در آمریکای شمالی
ریشه: فرانسه

کامیلا
معنی: محافظ معبد، نام دختری جنگجو در افسانه تروا اسم دختر
ریشه: لاتین

کیمیا
معنی: اکسیر، هر چیز نایاب و دست نیافتنی، افسون
ریشه: فارسی

کیارا
معنی: ناراحتی و ملالت، میل شدید به خوردن انواع خوردنی‌جات
ریشه: فارسی

کیانا
معنی: دنیا
ریشه: سریانی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید و امروزی باکلاس با سخن گ

گراناز
معنی: گران ناز
ریشه: فارسی

برگ گل
معنی: هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و چهره
ریشه: فارسی

گلدیس
معنی: چون گل، همانند گُل؛ (به مجاز) زیبارو و لطیف
ریشه: فارسی

گیلدا
معنی: طلا
ریشه: ارمنی

گل آرا
معنی: زینت دهنده گل، از شخصیت‌های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به برخی نسخه‌های شاهنامه
ریشه: فارسی

گل آسا
معنی: همانند گل
ریشه: فارسی

گلپونه
معنی: گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه کم سن و جدید
ریشه: فارسی

گلسا
معنی: گلسان، همانند گل
ریشه: فارسی

گلمهر
معنی: (گل + مهر = خورشید)، (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
ریشه: فارسی

گلناز
معنی: دارای ناز و عشوه‌ای چون گل
ریشه: فارسی

گندم
معنی: دانه خوراکی غنی از نشاسته، ماده اولیه و باارزش برای پخت نان
ریشه: اوستایی – پهلوی

گیسو
معنی: موی بلندسر
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن ل

لامیا
معنی: نام شهری بوده است در یونان واقع در کنار دریا لامی از دریای اژه دارای ۳۸/٠٠٠ بدن سکنه. جنگ “لامیاک” که پس از مرگ اسکندر در سال ۳۲۳ م، بین یونان و مقدونیه در گرفت نام خود را از این شهر گرفته است.
ریشه: عبری

لنیا
معنی: (فارسی- سنسکریت) دختر ملیح، نمکین، مرکب از لن (سنسکریت) + ی نسبت (فارسی) + الف تانیث
ریشه: سنسکریت

لیانا
معنی: بانوی درخشان و زیباروی، مرکب از لیان به معنای درخشان و الف تأنیث
ریشه: فارسی

لیندا
معنی: زیبا، زیبا
ریشه: لاتین

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید با سخن م

مِهرسا
معنی: (مهر = خورشید + سا (پسوند شباهت))، همانند خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرک
معنی: مانند به خورشید؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مارینا
معنی: دارنده‌ی هر چیز ارزشمند، جوی آب، آب
ریشه: ارمنی

مانا
معنی: ماندنی، پایدار؛ (در پهلوی) همانند و همانند بودن
ریشه: فارسی

مایا
معنی: منش خوب، بخشنده؛ (در روم باستان) اِلهه‌ی فراوانی سبزه و بهار در نزد رومیان
ریشه: اوستایی – پهلوی

مایسا
معنی: نام گیاهی کوچک و یکساله که فراوان نازک است.
ریشه: فارسی

مرسانا
معنی: هدیه پروردگار
ریشه: عبری

ملیسا
معنی: زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان
ریشه: عربی

مَهدیس
معنی: همانند ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرآنا
معنی: (مهر = مهربانی و دوستی، مهربانی + آنا (ترکی)= مادر)، مهربانی و مهربانی و دوستی مادر؛ (به مجاز) مهربان و بامحبت
ریشه: فارسی

مَهرو
معنی: ماه رو، (به مجاز) زیبا رو
ریشه: فارسی

مَهگل
معنی: (مَه = ماه + گل)، گلِ ماه؛ (به مجاز) زیبارو
ریشه: فارسی

مِهرنیا
معنی: (مهر = مهربانی، مهربانی + نیا)، از نژادِ مهربانان؛ (به مجاز) مهربان و با مهربانی
ریشه: فارسی

ماهک
معنی: خوبروی کوچک، معشوقک زیباروی و یا خوبروی دوست داشتنی
ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱

اسم دختر جدید با سخن ن

نارمیلا
معنی: (ترکی- فارسی) شکوفه، غنچه، خصوصا شکوفه گل انار
ریشه: فارسی

نارین
معنی: منسوب به نار، تر و جدید
ریشه: فارسی

نازان
معنی: فخرکننده، نازکننده
ریشه: فارسی

نجلا
معنی: زنی که دارای چشمان درشت است.
ریشه: عربی

نازگل

معنی: دختر نازدار

ریشه فارسی

نیروانا
معنی: آخرین مرحله سلوک در نزد “بودا” که مرحله محو شدن جنبه حیوانی وجود و رسیدن به آراستگی است.
ریشه: سنسکریت

نیوشا
معنی: شنوا، شنونده
ریشه: فارسی

نارگل
معنی: گل انار، اون که چون گل لطیف و زیبا است.
ریشه: فارسی

نگارا
معنی: بانوی زیبا، دختر خوش‌چهره، کنایه از محبوب است.
ریشه: فارسی

نوژان
معنی: درخت صنوبر و کاج
ریشه: فارسی

نیکو
معنی: خوب، زیبا
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن و

وانیا
معنی: هدیه با بزرگ پروردگار
ریشه: فارسی

ورونیکا
معنی: نام تاریک‌ای از گیاهان که پوپک از اون دسته است.
ریشه: فارسی

ویانا
معنی: فرزانگی، بخردی، آگاهی
ریشه: اوستایی پهلوی

ویدا
معنی: آشکار و هویدا
ریشه: فارسی

ویونا

معنی: عروس، دختری که عروس شده، نام روستایی در دور و بر کاشان

ریشه: فارسی

اسامی دخترانه پرطرفدار ۱۴۰۱ همراه با معنی آنها

اسم دختر جدید و امروزی با سخن ه

هانا
معنی: پناه، نفس، امید، داد
ریشه: فارسی

هلما
معنی: فراوان صبور
ریشه: عربی

هلنا
معنی: هلن، نام دختر ژوپیتر خدای خدایان یونان
ریشه: یونانی

هلیا
معنی: خورشید
ریشه: یونانی

هوران
معنی: آفتاب
ریشه: کردی

هیلدا
معنی: توانا، توانا
ریشه: لاتین

هستی
معنی: زندگی، وجود، زندگانی
ریشه: فارسی

هورناز
معنی: خورشید زیبا
ریشه: فارسی

اسم دختر جدید با سخن ی

یاسمینا
معنی: یاس و مینا گلی به رنگهای سفید، زرد و آبی تاریک
ریشه: فارسی

یافا
معنی: زیبایی، جمال، نام شهری کهنه در کنار دریا مدیترانه
ریشه: عبری

یارا

معنی: توانایی، جرات و جسارت، مجال (دخترانه، پسرانه)

ریشه: فارسی

یوکابد
معنی: عظمت پروردگار، پروردگار مجد و بزرگی است، نام مادر موسی (ع)
ریشه: عبری

[ad_2]