استفاده از “مترو” برای این افراد رایگان اعلام شد!

[ad_1]

بنا بر اعلام شهردار تهران در هفته ابتدای مهرماه مترو برای علم آموزان و دانشجویان رایگان است.

به شرح وقت سحر به تعریف از خبگزاری ایسنا، مدیرعامل شرکت استفاده برداری متروی تهران از اعزام قطارهای عالی در شکل ازدحام مسافران خبر داد.

عباسی نامی در جلسه ستاد استقبال از مهر در مورد تمهیدات شرکت استفاده برداری مترو برای مهرماه گفت: بنا بر اعلام شهردار تهران در هفته ابتدای مهرماه مترو برای علم آموزان و دانشجویان رایگان است که علم آموزان از راه لباس مدرسه و دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی می توانند از این امکان استفاده کنند.

وی با بیان اینکه براساس برنامه ریزی شکل گرفته، آمادگی واجب برای اعزام قطارهای عالی وجود دارد، افزود: همچنین برنامه ریزی برای اجرای پایین ترین سرفاصله یعنی سه و نیم دقیقه در ساعت پیک سحر و عصر در خط‌ ها هفتگانه نزد بینی شده است.

نامی با تاکید بر اینکه انجام تعمیرات و بازدیدهای دوره‌ای و مخصوص از قطارها در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: ۱۲ پله برقی در ایستگاه‌های مترو خراب بود که از ششم شهریورماه که به نام مدیرعامل انتخاب شدم این پله ها تعمیر و درون مدار استفاده برداری شده است؛ اما در اغتشاشات اخیر، سه دستگاه پله برقی متوقف شد.

وی با نشانه به پارک قطارهای مهیا در پایانه ها جهت لباس سریع خرابی احتمالی قطارها از استقرار تیم های تعمیراتی برای رفع نواقص و خرابی احتمالی خبر داد و گفت: همچنین سرویس دهی مترو از ایستگاه گلشهر به هشتگرد و بالعکس از ساعت ۱۵ به ۱۸ افزایش یافته است.

[ad_2]