اعتراف تلخ پدر به کشتن کودک ۶ساله اش

[ad_1]

ضرب‌وجرح شدید کودک ٦ ساله تهرانی منجر به کشتن او توسط پدرش شد.

به شرح وقت سحر به تعریف از شهروند: پدر کودک در اقرار به ضرب‌وجرح منجر به کشتن گفت: چند بار به فرزندم هشدار داده بودم که در خانه دستشویی نکند، اما دوباره هم او بی‌اعتنا بود برای همین او را تنبیه کردم.

البته چند روز قبل هم با اسکوتر زمین خورد و دسته اون به شکمش ضربه زده بود. آثار سوختگی هم به دلیل این است که قاشق داغ روی دستش گذاشتم.

یک ماه قبل پسربچه‌ای توسط پدر و نامادری‌اش به بیمارستان شهدای تجریش منتقل شد و سه هفته سپس فوت کرد. درحالی که معاینه اولیه پزشکی سخن پند آموز از خونریزی درون شکم داشت و همچنین آثار سوختگی روی دستش بود، داستان به شرح ماموران کلانتری رسید و تحقیقات در پرونده شروع شد. شواهد علامت می‌داد که سبب مرگ کودک، کشتن است.

داستان در دستور کار محمد وهابی، بازپرس شعبه دوم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت و پدر و نامادری به نام مظنونان پرونده بازداشت شدند.

بررسی‌ها علامت می‌داد پدر در ابتدا به پرستاران گفته بود که فرزندش قرص برنج خورده است، اما پدر کودک در جریان تحقیقات، این سخن را انکار کرد و تناقض‌گویی‌ها سبب شد که ظن ماموران به او زیادتر شود.

اعتراف به کشتن

در نهایت پدر این کودک به ضرب‌وجرح منجر به کشتن اعتراف کرد، اما مشخص شد که نامادری در این حادثه نقشی نداشته است.

حتی مادر کودک گفت که رابطه فرزندش با نامادری خوب بوده و همیشه درخصوص موضوعات مربوط به کودک در واتساپ با هم در تماس بوده‌اند.

در ابتدای تحقیقات نامادری گفته بود که همسرش گاهی پسربچه را تنبیه می‌کرد. در نهایت پدر کودک در اقرار به ضرب‌وجرح منجر به کشتن گفت: «چند بار به فرزندم هشدار داده بودم که در خانه دستشویی نکند، اما دوباره هم او بی‌اعتنا بود برای همین او را تنبیه کردم.

البته چند روز قبل هم با اسکوتر زمین خورد و دسته اون به شکمش ضربه زده بود. آثار سوختگی هم به دلیل این است که قاشق داغ روی دستش گذاشتم.»

[ad_2]