افشاگری درباره اختلاف مهران مدیری و صداوسیما

[ad_1]

محمد قوچانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اظهاراتی به رمزگشایی از دلیل اختلاف مهران مدیری و صداوسیما پرداخته است.

به شرح وقت سحر به تعریف از باشگاه روزنامه نگاران ایران: محمد قوچانی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار در اظهاراتی به رمزگشایی از دلیل اختلاف مهران مدیری و صداوسیما پرداخته است.

محمد قوچانی، روزنامه نگار، در میزگرد روزنامه اطلاعات:

* سال‌هاست می‌گویم صداوسیمای دولتی استفاده ندارد. ۳۵ هزار کارمند دارد که آنجا کارت می‌زنند اما در مقابل شبکه ای که یک ساختمان چهار طبقه دارد بازی را می‌بازند. این شبکه ها از بین نیروهای شما یارگیری می کنند.

* از بس صداوسیما در حالت اعتراف جستجو آدم‌ها رفته کسی مصاحبه‌ فارس را اعتقاد نمی‌کند. روش کلاسیک این است که سو بگوید من چه اشتباهاتی کرده ام. برای چی یک خبرنگار مطبوعاتی در صداوسیما با پدر مهسا مصاحبه نکرد؟

* یک جایی گفتند برای چی آقای روحانی سنت عذرخواهی را بنا نهاد؟ هنگامی اشتباه کردید باید عذرخواهی کنید.

* مهران مدیری ۴ سال علیه روحانی سخن می‌زد و مدام او را مسخره می کرد. روزی رسید که علیه نظام صحبت کرد. خبرگزاری فارس می گوید او قمارباز است و صداوسیما چک‌هایش را پاس و برنامه‌هایش را اجرا کرده است. آیا نمی دانستید نظام را افشا می کند؟ آیا نظام پول یک قمارباز را پرداخت می‌کرد؟ چون به آقای روحانی فحش می داد از او خوشتان می آمد و الان بدتان می‌آید. این فقدان نظام رسانه ای است.

* شما روزنامه‌نگار و روشنفکر را حذف کردید. هنگامی نخبگان را حذف می کنید جایش آدم‌های بادکنکی می‌آیند که امروز باید چک‌هایشان را پاس کنید تا به نفع شما سخن بزنند.

[ad_2]