بازدید مدیرعامل بیمه ایران از غرفه این شرکت در نمایشگاه کیش اینوکس 2022

[ad_1]

رییس هیات مدیره و مدیر عامل  بیمه ایران به دنبال جمعی از مدیران این شرکت از غرفه بیمه ایران و هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و شرکت های بیمه آماده در چهاردهمین نمایشگاه معرفی زمان های اندوخته گذاری سرزمین و نهمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی در محل  نمایشگاه ها وهمایش های بین الملی جزیره کیش بازدید کردند.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از روابط عمومی بیمه ایران، حسن شریفی در جریان این بازدیدها ،  با همکاران و مدیران آماده در غرفه های مختلف گفتگو کرده و هدف از وجود در این نمایشگاه را افزایش ارتباط و آگاهی عموم مردم از دستاوردها و خدمات نوین بیمه ای عنوان کرد.

بر پایه شرح ، بازدید محسن پورکیانی مدیر عامل بیمه البرز ،  مسعود بادین مدیرعامل  بیمه آسیا ، جمعی از معاونین بیمه مرکزی  و مدیران منطقه آزاد کیش از غرفه بیمه ایران ، از دیگر رویدادهای  این نمایشگاه بود.

[ad_2]