ببینید: یک چیز تازه کیهانی شگفت آور که توسط «جیمز وب» کشف شد! [+فیلم]

[ad_1]

یک عکس جدید تلسکوپ جیمز وب علامت می‌دهد که حداقل ۱۷ حلقه غباری توسط یک نوع نادر ستاره ساختن شده در یک حرکت موزون آسمانی قرار دارند.

یک منظره جذاب کیهانی در عکس جدید تلسکوپ فضایی جیمز وب سازمان ناسا جلوه‌گر شده است.

عکس جدید تلسکوپ جیمز وب

  • کشف چیز تازه کیهانی تلسکوپ جیمز وب
تصویر جدید تلسکوپ جیمز وب
کشف چیز تازه کیهانی تلسکوپ جیمز وب, چیز تازه کیهانی جیمز وب

چیز تازه کیهانی جیمز وب

به شرح منابع خبری:

یک عکس جدید تلسکوپ «جیمز وب» علامت می‌دهد که حداقل ۱۷ حلقه غباری توسط یک نوع نادر ستاره ساختن شده در یک حرکت موزون آسمانی قرار دارند.

دستکم ۱۷ حلقه غباری متحدالمرکز به طور اسرارآمیزی از یک زوج ستاره‌ای نشات گرفته‌اند. این دو ستاره با نام جمعی «ولف-رایت ۱۴۰» در فاصله تنها بیش از پنج هزار سال نوری از زمین قرار دارند.

در ادامه میتوانید فیلم چیز تازه کیهانی تلسکوپ جیمز وب را دید کنید:

هر کدام از حلقه‌ها زمانی تشکیل شد که بادهای ستاره‌ای (جریانات گازی که ستاره‌ها در فضا منتشر می‌کنند) از دو ستاره یادشده وقت نزدیک شدن آنها به هم برخورد می‌کردند و بر دلیل‌ اون گازهای متراکم شده و گرد و خاک تولید شد.

حدود هر هشت سال، مدارهای این ستاره‌ها آنها را کنار هم می‌آورد و حلقه‌های گرد و خاک علامت‌ای از گذر تاریخ است همانند حلقه‌های رشد روی استوانه تنه درخت. علاوه بر حساسیت کلی تلسکوپ جیمز وب، ابزارهای مادون قرمز اون نیز بطور ویژه توانایی مطالعه این حلقه‌های گرد و خاک را دارند.


اخبار زیادتر:

[ad_2]