بررسی قیمت طلا و سکه در هفته سوم مهر ۱۴۰۱

[ad_1]

آسیه کرمی – صفحه اقتصاد – در هفته سوم مهر ماه نرخ طلا در نوسان بود قیمت سکه تقریبا روندی مثبت داشت و اونس جهانی طلا کاهش یافت. طلا صعود کرد یا سقوط؟
در این شرح به توضیحاتی درباره بررسی وضعیت قیمت طلا و سکه در هفته سوم مهر ۱۴۰۱ می پردازیم.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز شنبه 16 مهر ماه ۱۴۰۱: روز شنبه در بازار آزاد، قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان اعلام شد.

در بازار داخلی هر مثقال طلا ۵ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان قیمت گذاری شد، در این روز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۶۹۵ دلار بود.
روز 16 مهر ماه قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح گذشته ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام شد.
روز شنبه در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعلام و داد و ستد شد.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز یکشنبه 17 مهر ماه ۱۴۰۱: روز یکشنبه در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم یک‌ میلیون و 363 هزار تومان معامله شد.

در بازار داخلی هر مثقال طلا 5 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شد، همچنین در این روز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1695 دلار بود.

روز 17 مهر ماه قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح گذشته 14 میلیون تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 14 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شد.

روز یکشنبه در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 200 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 80 هزار تومان اعلام و معامله شد.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز دوشنبه 18 مهر ماه ۱۴۰۱: روز دوشنبه در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک‌ میلیون و 350 هزار تومان بود.

در بازار داخلی هر مثقال طلا 5 میلیون و 850 هزار تومان اعلام شد و در این روز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1687 دلار بود.

روز 18 مهر ماه قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح گذشته 13 میلیون و 900 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 14 میلیون و 700 هزار تومان اعلام شد.

روز دوشنبه در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 150 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 50 هزار تومان قیمت گذاری و معامله شد.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز سه شنبه 19 مهر ماه ۱۴۰۱: روز سه شنبه در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک‌ میلیون و 356 هزار تومان شد.

در بازار داخلی هر مثقال طلا 5 میلیون و 878 هزار تومان قیمت گذاری شد و همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1667 دلار بود.

روز 19 مهر ماه قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح گذشته 14 میلیون و 200 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 14 میلیون و 950 هزار تومان قیمت گذاری و معامله شد.

روز سه شنبه در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 200 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 200 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 50 هزار تومان اعلام و داد و ستد شد.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز چهارشنبه 20 مهر ماه ۱۴۰۱: روز چهارشنبه در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک‌ میلیون و 360 هزار تومان شد.

در بازار داخلی هر مثقال طلا 5 میلیون و 890 هزار تومان قیمت گذاری شد و همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1672 دلار بود.

روز  20 مهر ماه، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح گذشته 14 میلیون و 80 هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز 14 میلیون و 900 هزار تومان است.

روز چهارشنبه در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی 8 میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی 5 میلیون و 150 هزار تومان و سکه یک‌گرمی 3 میلیون و 50 هزار تومان تعیین و معامله می شد.

وضعیت قیمت طلا و انواع سکه در روز پنجشنبه 21 مهر ماه ۱۴۰۱: روز پنجشنبه در بازار آزاد، قیمت طلای 18 عیار هر گرم یک‌ میلیون و 361 هزار تومان شد.

در بازار داخلی هر مثقال طلا 5 میلیون و 894 هزار تومان معامله شد و همچنین قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1669دلار بود.

روز 21 مهر ماه، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح گذشته به 13 میلیون و 998 هزار تومان و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید به 14 میلیون و 949 هزار تومان رسید.

در این روز قیمت هر قطعه نیم سکه8 میلیون و 200 هزارتومان، ربع سکه 5 میلیون و 200 هزارتومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 50 هزار تومان بود.

بر پایه بررسی پایگاه خبری صفحه اقتصاد، در هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۱، روز نخست هفته هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک‌ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسید و روز یکشنبه حدود 15 هزار تومان نسبت به روز قبل کاهش یافت و روز دوشنبه هر گرم طلای 18 عیار با 13 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل به یک‌ میلیون و 350 هزار تومان رسید. و روز سه شنبه نسبت به روز قبل 6 هزار تومان افزایش یافت، همچنین روز چهارشنبه نسبت به روز قبل 4 هزار تومان افزایش یافت و این روند افزایش روز پنجشنبه نیز ادامه داشت.

قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در هفته سوم مهر ماه ۱۴۰۱، روز شنبه به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و روز یکشنبه 200 هزار تومان کاهش یافت. روز دوشنبه نیز با 200 هزار تومان کاهش به 14 میلیون و 700 هزار تومان رسید. روز سه شنبه نسبت به روز قبل 250 هزار تومان افزایش یافت و روز چهارشنبه با 50 هزار تومان کاهش نسبت به روز قبل به 14 میلیون و 900 هزار تومان رسید و روز پنجشنبه نیز افزایش داشت.

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در اولین روز هفته سوم مهر ماه، ۱۶۹۵ دلار شد و روز دوشنبه و سه شنبه کاهش یافت و روز چهارشنبه روند افزایش پیدا کرد و روز پنجشنبه مجدد کاهش یافت.

قیمت اونس جهانی طلا در هفته سوم مهرماه، با روندی کاهشی هفته را به آخر رساند.

روز شنبه قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به یک‌ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان رسید و روز یکشنبه و دوشنبه افت کرد و روز سه شنبه حدود 6 هزار تومان نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت و روز چهارشنبه نیز روند افزایش ادامه داشت و اخر هفته نسبت به روز قبل افزایش یافت، در هفته سوم مهر ماه قیمت طلا در نوسان بود.

در هفته سوم مهر ماه، قیمت سکه روز شنبه به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید و روز یکشنبه و دوشنبه قیمت سکه کاهش یافت و روز سه شنبه نسبت به روز قبل 250 هزار تومان افزایش یافت و روز چهارشنبه دوباره قیمت سکه کاهش یافت و روز پنجشنبه با روند افزایش هفته را به آخر رساند.

در هفته سوم مهر ماه طلا در نوسان بود قیمت سکه تقریبا روندی مثبت داشت و اونس جهانی طلا کاهش یافت.

حال باید چشم به راه بود که آیا قیمت طلا و سکه هفته چهار صعود می کند یا نزول؟

[ad_2]