بررسی چیز تازه ناپدید شدن سما جهانباز ؛ تحلیل فلسفی و روانشناختی

[ad_1]

دزدیده شدن سما جهانباز مسئله‌ی مهمی است اما شاید چرایی، چیستی و چگونگی این چیز تازه و نوعِ تاثیرش رو افکار عمومی هم جای فکر داشته باشد.

در مسئله این دختر 22 ساله ما با امرِ جریهه‌دار شدن افکار عمومی سو بودیم و هرکس از ظن خود طرح مسئله کرد و راهِ تدبیر اندیشید اما سوال اولیه این است که آیا این دختر از جهت روانی در سلامت به سر می‌بُرده؟ آیا این گم شدنِ او خودخواسته بوده؟ آیا پدرِ او در ویدئوی منتشر شده راستگو بوده؟ 

بررسی چیز تازه ناپدید شدن سما جهانباز

تحلیل فلسفی و روانشناختی

دزدیده شدن سما جهانباز
دزدیده شدن سما جهانباز, گم شدن سما جهانباز

اگر فرض را بر خود خواسته بودن گم شدن سما جهانباز بگذاریم با مسئله فشار روی زن سو خواهیم بود. اولین واکنش زنان به فشار روانی بروز عواطف در آنهاست، زنان در مقابل تنش‌ها به شکل احساساتی عمل می‌کنند و اگر زن نتواند این تنش را صبر کند کنترل خود را از دست داده و خط فرضی بین دو کشور عواطف خود و دیگران را تشخیص نمی‌دهد و راه‌های نامعقولی همانند خودکشی و یا فرار را انتخاب می‌کند.

از مسئله سلامت و سقم گفتار پدرش و خودِ سما هم بگذریم، این قصـه قطعا بُعد مهمی به نام “خشونت علیه زن” دارد. یعنی چه او را دزدیده باشند چه هر سناریوی دیگر علیه او خشونت اعمال شده. خشونتی که احتمالا اکثر زن‌ها چه به شکل کلامی و چه به اشکال دیگر، اون را تجربه کرده‌اند.

دزدیده شدن سما جهانباز

گم شدن سما جهانباز
گم شدن سما جهانباز

حتی زل زدن به یک زن (انسان) برای زمان طولانی اعمالِ خشونت علیه او به شمار می‌رود. واجب است بفهمید مجمع عمومی سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان را هرگونه عمل خشونت‌آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به صدمه فیزیکی (بدنی)، جنسی یا روانی زنان بشود، تعریف کرده‌است که شامل تهدید به این کارها، اعمال اجبار، یا سلب مستبدانه آزادی (چه در گروه و چه در زندگی شخصی) می‌شود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می‌کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اشخاص عادی، افراد خانواده‌ها و دولت‌ها اعمال شود.

اخبار زیادتر:

[ad_2]