بهمن فرمان‌آرا: سپس از دیدارم با ضرغامی، اندوخته‌گذار فیلمم انصراف داد

[ad_1]

 بهمن فرمان‌آرا : سپس از دیدارم با ضرغامی، اندوخته‌گذار فیلمم انصراف داد.

پیامد ملاقات غیر منتظره با وزیر میرات فرهنگی بهمن فرمان‌آرا سپس از جلسه‌اش با عزت‌خدا ضرغامی و حواشی که پیرامون این اتفاق نزد آمد، گفته که اندوخته‌گذار «چشم‌هایش» از اندوخته‌گذاری در این دلیل‌ انصراف داده و نمی‌داند وضعیت این فیلم به کجا می‌رسد.

زیادتر بخوانید:

[ad_2]