تاریخ پرداخت کارانه پرستاری اعلام شد • جونی

[ad_1]

پرداخت کارانه پرستاری

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، از ابلاغ پرداخت کارانه گروه پرستاری خبر داد.محمد میرزابیگی، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: صبر ۱۶ ساله جامعه پرستاری برای تعرفه دار شدن خدماتی که ارائه می‌دهند، به آخر رسید و از شهریور ماه، کارانه ای که دریافت می‌کنند بر پایه خدماتی است که تعرفه دارد.

وی با تاکید بر اینکه تعرفه خدمات پرستاری شامل تمامی گروه‌های پرستاری در قسمت‌های دولتی، خصوصی و…، می‌شود، تصریح کرد: بر پایه آنچه ابلاغ شده است، قیمت K پرستاری مطابق با سایر گروه‌های پروانه دار و پزشکان غیر هیأت علمی شد.

تعرفه خدمات پرستاری هر سال به روزرسانی می شود

میرزابیگی ادامه داد: از این به سپس خدمات پرستاری همانند تعرفه پزشکان خواهد بود و هر سال این تعرفه‌ها خواهند شد. وی با عنوان این مطلب که بازتوزیع به زمان یک ماه و حداکثر ۳ ماه به شکل آزمایشی در سراسر سرزمین اجرایی خواهد شد، گفت: در این زمان، پرستارانی که نسبت به روش اجرای پرداخت کارانه، گلایه و اعتراضی دارند، به شکل مستند و در چارچوب قانون، دلایل خود را مطرح کنند تا در ستاد مرکزی که به همین منظور تشکیل شده است، نگهداری شود.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری افزود: پرداختی کارانه پرستاران هیچ ارتباطی به اضافه کار و حقوق پرستاران ندارد و بر پایه خدمتی که تعرفه دارد، کارانه دریافت می‌کنند.

کارانه پرستاری از چه تاریخی محاسبه می شود؟

وی ادامه داد: کارانه پرستاری از اول دی ماه ۱۴۰۰ محاسبه خواهد شد و معوقات اون در چند نوبت به پرستاران پرداخت خواهد شد.

میرزابیگی گفت: ابلاغ بازتوزیع پرداخت کارانه پرستاری، قانون است و همه مراکز درمانی و…، در قسمت‌های دولتی، خصوصی، عمومی و…، ملزم به اجرای اون از شهریور ماه هستند.

وی افزود: در جلسه روز قبل تمامی دستگاه‌ها با سازمان بازرسی کل سرزمین، این داستان مورد تاکید قرار گرفت که کسی حق ندارد این قانون را اجرا نکند.

میرزابیگی با تبریک به پرستاران برای به آخر رسیدن صبر ۱۶ ساله آنها، گفت: با اجرای این قانون، روش‌های قبلی پرداخت، منسوخ شد اما منابع اون پابرجاست است.

وی افزود: با تعرفه دار شدن خدمات پرستاری، دلیل‌ها از همه گرفته شد و تمامی دستگاه‌ها باید از قانون تبعیت کنند.

[ad_2]