تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ الکترونیکی تا آخر سال • جونی

[ad_1]

تبدیل یارانه نقدی به کالابرگ

وزیر امور اقتصادی و ثروت تاکید کرد: با تصویب کالابرگ الکترونیک در هیات دولت تا آخر سال شاهد اجرای اون در سرزمین خواهیم بود.

به شرح خبرنگار ایلنا، احسان خاندوزی در گفت‌وگو با خبرنگاران در ارومیه، از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی در برخی از استان‌های سرزمین به شکل پایلوت خبر داد و گفت: با تصویب کالابرگ الکترونیک در هیات دولت تا آخر سال  شاهد اجرای اون در تمامی استان‌های سرزمین خواهیم بود.

وی افزود: تدوین سیاست‌های کالابرگ الکترونیک جزو مصوبات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۱ ذیل بودجه است  که با جدیت از سو وزارت رفاه پیگیری می‌شود.

به گفته وزیر اقتصاد و ثروت، در سپس فنی نواقصی در این طرح وجود داشت به طوری که اطلاعات و داده‌های خرید باید تطبیق داده می‌شد و همچنین ایرادات سیاستی که تمامی آنها بلند شده است.

وی افزود: در شهریور ماه وزارت رفاه منظور نهایی را که در کل سرزمین از سوئیچ کالابرگ الکترونیک استفاده کنیم به هیات دولت می‌آورد و با تصویب نهایی تا آخر امسال در سرزمین شاهد اجرای اون خواهیم بود

[ad_2]