تذکر گشت ارشاد کف پیشگیری است

[ad_1]

ذوالنور : تذکر گشت ارشاد کف پیشگیری است

​مجتبی ذوالنوری، نماینده مردم قم در مجلس در مورد شکایت پلیس ازچهارنماینده مجلس گفت: اینکه آیا پلیس از این نمایندگان به حق یا ناحق شکایت کرده است را نمی دانم و باید محتویات فرمایشات نمایندگان را ببینم سپس اظهارنظر کنم. نماینده در نطق خودش راجع به همه مسائل سرزمین آزاد است ولی مشروط بر اینکه در اون دروغ، اتهام،افترا، اغوا ‌ و تشویش نباشد.

نماینده قم در مجلس: بی حجابی ۷۴ضربه شلاق دارد

عضو کمیسیون امنیت مردمی و سیاست خارجی مجلس بابیان این مطلب گفت: اگر نماینده مطالب صحیح، صادقانه و راست را در موضوعات سرزمین به قصدمطالبه گری و مجبور کردن دستگاهها به انجام وظیفه خودشان مطرح کنند و از دستگاهی به دلیل  ترک وظیفه نقد کرده است به وظیفه اشعمل کرده است و صحیح است ولی اگر من نماینده بدون مطالعه و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که دلیل تشویش اذهان عمومی شوددرست نیست.   

فرض کنید در داستان خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی سرزمین تشویش وبرانگیزم اینجا طبیعتا من نماینده در اون تحریک عواطف اگر جوانی تحت تاثیر موضع گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم ومملکت زد و خسارتی دید مسئول هستم.

وی افزود: من نماینده می توانم با  مطالعه و تفحص به قوه قضاییه یا دستگاه پلیس بروم‌و مطالبه کنم و‌اسناد و مدارک ببینم و آنها همموظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که سپس خلاف اون پابرجا شود اینجا نسبت به تحریک،تحریف و خسارتی که به وجه سازمان درون کردم باید پاسخگو باشم سازمان هم می تواند از من شکایت کند.

عضو کمیسیون امنیت مردمی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: نماینده می تواند در چارچوب وظایف نمایندگی اش بدور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد آزاد نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با این اوصاف نماینده نمی تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: نماینده هر سخن راستی رامی تواند ‌و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای صدمه به سرزمین و دستگاه رسمی را داشته باشد.

در داستان خانم  مهسا امینی هنگامی که قرار شد که آزمایش بگیرند ‌ و پاسخ آزمایش سه هفته و یا یکماه در الکل بخوابد تا مشخص شود. من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با نزد قضاوت افکار عمومی را  علیه دستگاهی خراب کنم.

ذوالنوری در پاسخ به این سوال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهای داشتند آیا درهمین حد هم نمی توانسته اند انتقادی مطرح کنند،گفت: این انتقادات  اگر در رابطه با اینکه برای چی گشت ارشاد فلان جا فلان برخورد راکرده است مطرح شود  ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی آید که نمی توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سوال ببرم.

باید اول خطای اون را مشخص کنند سپس انتقاد کنند هنگامی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده  است من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سوال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است سپس حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و ازمراجع رسمی هم مطالبه کنم که برای چی با اون تخلف برخورد نمی شود.

وی گفت: اگر خود مجلس که قانونگذار است قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی شود. طناب ۸ماده ۴قانون نیروی انتظامی می گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است.  ماده ۶۳۸قانون تنبیه اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم انگاری کرده است و گفته است تنبیه خاطیان ۷۴ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل الحبس است.

طناب ۱۲ماده ۴ قانون نیروی انتظامی می گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد کف پیشگیری این است خانم بی حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجاب اش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر میدهند اینها خلاف می کنند.

عضو کمیسیون امنیت مردمی خاطر علامت کرد: اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است باید سفت بایستیم که با اون برخورد شود. اگر ماموری تخلف کرد ما نباید کل اون سازمان را بکوبیم، در اداره ثروت ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد ، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد اگر قاضی تخلف کرد و مامور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره داریی یا قوه قضاییه را بکوبیم

باید فرد خاطی مورد برخورد قرار گیرد و متاسفانه اینها رعایت نمی شود. من نماینده نیز باید زیادتر پایبند به قانون باشیم .

گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: asriran.com

[ad_2]