تکلیف رتبه‌بندی معلمان جامانده چه می‌شود • جونی

[ad_1]

وزیر آموزش و آموزش گفت: پس از آزمون تأیید صلاحیت ها، رتبه بندی برای همکاران جامانده اعمال خواهد شد. به شرح عکس زندگی به تعریف از تعریف از مهر، یوسف نوری در پاسخ به این سوال که جاماندگان از رتبه بندی از جمله فرهنگیان طرح مهرآفرین و قرارداد کار معین از چه زمانی مشمول قانون رتبه بندی خواهد شد، گفت: تاکنون ۸۱۰ هزار نفر شامل قانون رتبه بندی معلمان شدند و تعداد کمی از همکاران ما که همکاران زحمتکش و فراوان شایسته ای هم هستند فعلاً از رتبه بندی محروم ماندند در حال تلاش هستیم تا هم از جهت حقوقی و هم به لحاظ کاری مشکل شان را به را برطرف کنیم.

بخوانید: اخبار رتبه بندی معلمان در ۲۴ ساعت قبل

نوری با بیان اینکه بسیاری از این معلمان آزمون ورودی ندادند؛ گفت: قانون هم تعیین کرده است که برای اینکه هر فرهنگی مشمول رتبه بندی باشد آزمون الزامی است؛ این آزمون به زودی از آنها گرفته خواهد شد و درون چرخه کارشان خواهند شد و مشکلی وجود ندارد.

تاریخ آزمون معلمان مهرآفرین

وزیر آموزش و آموزش در خصوص تاریخ برگزاری آزمون و پیوستن جاماندگان به رتبه بندی گفت: من در ابتدا توصیه کرده بودم که این آزمون تا آخر شهریور گرفته شود اما دوستان نظرشان این بود که ممکن است زمان آمادگی برای آزمون را همکاران نداشته باشند؛ فکر می‌کنم که آغاز مهرماه آزمون رتبه بندی برگزار شود و بلافاصله هم پس از آزمون، رتبه بندی برای این همکاران اعمال خواهد شد.

[ad_2]