جزئیات بیمه رایگان مادران باردار و فرزندشان • جونی

[ad_1]

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران با نشانه به تشکیل قرارگاه جوانی فراوانی در وزارت بهداشت و کارها انجام شده جهت افزایش لباس بیمه‌ای معالجه ناباروری، از لباس ۹۰ درصدی معالجه ناباروری و همچنین اقداماتی در جهت نزدیک کردن این لباس بیمه‌ای در مراکز معالجه خصوصی و دولتی خبر داد.

برقراری بیمه رایگان برای مادران باردار و شیرده

پزشک علیرضا نمازی در گفت‌وگو با ایسنا، از برقراری بیمه رایگان برای مادران باردار و شیرده به وقت دو سال و همچنین فرزند آنها تا پنج سالگی خبر داد و جزئیات زایمان طبیعی بصورت رایگان و همچنین اندیکاسیون‌های سزارین را تشریح کرد.

رایگان بودن زایمان طبیعی

او با نشانه به رایگان بودن زایمان طبیعی، درعین حال درباره هزینه‌های معالجه زایمان سزارین نیز، گفت: اون دسته از زایمان‌هایی که طبق اندیکاسیون‌های اعلامی وزارت بهداشت می‌بایست سزازین انجام شود، براساس تعرفه‌های مصوب دولتی قابل پرداخت است.

تعرفه زایمان سزارین برای بارداری نتیجه از معالجه ناباروری

تعرفه زایمان سزارین برای بارداری نتیجه از معالجه ناباروری در قسمت دولتی و عمومی غیردولتی سو قرارداد با فرانشیز ۱۰درصد تعرفه اون قسمت و در قسمت خیریه و خصوصی با فرانشیز ۳۰ درصد تعرفه مربوط به اون قسمت تحت لباس سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

شرایط بیمه رایگان خانم‌های باردار فاقد بیمه

او در تشریح بیمه رایگان مادران باردار و فرزندشان، تصریح کرد: طبق قانون جوانی فراوانی، خانم‌های باردار فاقد بیمه، می‌توانند به شکل رایگان بیمه شوند. این درحالی است که طبق قوانین، بیمه شدن با رعایت شرط خانوار است، اما مادر باردار از این داستان مستثنی شده و حتی یک روز به زایمان و یا همان روز زایمان می‌تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان و ارائه مدارک مربوطه، به شکل رایگان بیمه شود. فرزند وی نیز تا پنج سالگی می‌تواند از خدمات بیمه‌ رایگان استفاده کند.

به گفته وی، مادران شیرده نیز تا دو سال می‌توانند از بیمه رایگان استفاده کنند.

نمازی در پاسخ به سوال ایسنا درباره هزینه‌های هر سیکل معالجه ناباروری، گفت: از سال قبل تعرفه‌های معالجه ناباروری به شکل گلوبال بود و از سه ماه آخر سال قبل دو تعرفه به ما ابلاغ شد؛ تعرفه دولتی و تعرفه عمومی غیر دولتی. ۹۰ درصد تعرفه دولتی برای مراکز درمانی دولتی و ۹۰ درصد تعرفه عمومی غیردولتی برای مراکز درمانی خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی که قابل پرداخت است.

وی در این باره ادامه داد: در مجموع هزینه هر سیکل معالجه ناباروری که بیمه لباس می‌دهد، بسته به خدمتی که دریافت می‌شود از ۵۵۰ هزار تومان تا ۷ میلیون متغیر است و استفاده از این خدمات برای مراکز درمانی تسهیل شده و با مراجعه به سامانه‌های مربوطه می‌توانند خدمات را با جزییات کد دریافت خدمت داشته باشند.

برای خدمات بیمه‌ معالجه ناباروری سقفی گذاشته نشده

سرپرست اداره کل بیمه سلامت استان تهران در پاسخ به برخی انتقادات مبنی بر سقف گذاشتن برای برخی خدمات بیمه‌ معالجه ناباروری، بیان کرد: سقفی در این زمینه گذاشته نشده، اما به نام مثال IVF را در سال، سه مرتبه زیادتر نمی‌توان انجام داد؛ چراکه دوره‌های مورد نیاز برای انجام این عمل تا حصول نتیجه، سه تا چهار ماه است.

وی افزود: در زمینه بیمه معالجه ناباروری در سازمان جلسه‌ای تشکیل شد؛ چراکه تهران مراکز پیشرفته‌تری دارد و محل ارجاع از استان‌های دیگر است و بر همین پایه هم انتظارات از تهران فراوان است. در این راستا انعقاد قرارداد با مراکز جدید معالجه ناباروری را دنبال کننده هستیم و در این زمینه سازمان قراردادها را تسهیل کرده است؛ به طوری که با یک نامه از معاون معالجه دانشگاه علوم پزشکی، قرارداد با مرکز مربوطه منعقد می‌شود.

نشاندار شدن زوجین نیازمند خدمات معالجه ناباروری

نمازی همچنین از نشاندار شدن زوجین نیازمند خدمات معالجه ناباروری در سامانه‌های مربوطه خبر داد و تاکید کرد: به این نظم زوجین در هر جایی برای دریافت دارو و خدمات مراجعه کنند، با قیمت‌های مصوب خدمات مورد نیاز را دریافت می‌کنند و پرداختی به شکل آزاد نخواهند داشت.

وی در این باره افزود: همچنین اطلاعات زوجین نیازمند به ارائه خدمات ناباروری از دانشگاها دریافت شده و به ایشان در خصوص لباس بیمه ای خدمات ناباروری اطلاع رسانی انجام می شود. در این زمینه اطلاع رسانی از راه دانشگاه‌ها و مراکز بهداشتی انجام می‌شود و همچنین به متخصصان زنان دوره دیده، فلوشیپ ناباروری و متخصصین اورولوژی، نیز امکان دسترسی به سیستم‌ها داده شده تا پس از علامت‌دار شدن زوج نابارور، ایشان را جهت تسهیل دریافت خدمات در سیستم نشاندار کنند.

نمازی با بیان اینکه تاکید مدیرعامل سازمان بیمه سلامت اون است که هزینه‌های معالجه ناباروری باید با جزییات در نظر گرفته شود، افزود: به نام مثال بسیاری از زوجین از استان‌های دیگر جهت معالجه به تهران مراجعه می‌کنند و امکانات اسکان ندارند. بر همین پایه پیشنهاداتی از سوی استان برای در نظر گرفتن دنبال‌خانه جهت این بیماران به سازمان متبوع ارائه شده است.

[ad_2]