جزئیات جدید درباره ممنوعیت فروش بنزین 

[ad_1]

بر پایه اعلام رئیس هیات مدیره کانون درجه داران، شرکت مردمی فراورده های نفتی بخشنامه ای را مبنی بر مظروف دادن بنزین به درجه داران ابلاغ کرد.
به شرح صفحه اقتصاد، چند روزی است که تصویری از ابلاغیه به پمپ بنزین ها در فضای غیر واقعی منتشر شده که طبق اون فروش بنزین در ظروف را جرم دانسته و در صورتی که درجه داران بخواهند به مردم در ظرف بنزین بفروشند، تخلف از دستور تلقی خواهد شد و پیگرد امنیتی و قضایی دارد.

همایون صالحی، رئیس هیات مدیره کانون درجه داران در خصوص سلامت و سقم ابلاغیه جدید شرکت پخش فراورده های نفتی به همشهری آنلاین گفت: این داستان سلامت دارد البته ما گذشته بر این هم اجازه نداشتیم فراورده های بنزینی را به شکل مظروف به فردی بفروشیم مگر در موارد خاصی که خودرویی به دلیل اتمام بنزین در جاده مانده باشد که در این شکل حدود ۲ تا ۴ لیتر از سوی درجه داران به مردم بنزین داده می شد تا بتوانند مشکل خود را حل کنند.

وی ادامه داد: اما ناآرامی های اخیر و برخی آتش سوزی هایی که اتفاق افتاد موجب شد شرکت مردمی فراورده های نفتی دو هفته نزد به درجه داران کل سرزمین بخشنامه ای را ابلاغ کند مبنی بر اینکه مظروف دادن بنزین جرم است. در حالی که تا نزد از این طبق آیین نامه کمیته تخلفات شرکت فروارده های نفتی، مظروف دادن بنزین به مردم تخلف بود و درجه داران را بابت این داستان جریمه می کردند. لذا در ابلاغیه جدید تخلف تبدیل به جرم شده است.

صالحی گفت: در حال آماده ما نمی توانیم حتی یک لیتر به مردمی که حتی خودروهایشان در جاده متوقف شده است بنزین بدهیم. چون قسمت نظارت دوربین های ما را بررسی می کند و اگر تخلفی مشاهده کند با متخلفان برخورد خواهند کرد.

رئیس هیات مدیره کانون درجه داران به همشهری آنلاین گفت: بنزین مظروفی تنها مخصوص خودروهایی نبود که در جاده به دلیل اتمام بنزین متوقف می شوند، در این میان بسیاری از کشاورزانی که در مرزعه ها موتور برق و آب یا یک سری وسایل بنزین سوزی دارند، هم از این امکان استفاده می کردند، برای چی که نمی توانستند از روستا ۵۰ کیلومتر تا شهر بیایند که ۴ لیتر بنزین بزنند و برگردند، این افراد زمانی برای انجام کارهایشان به شهر می آمدند یک گالن ۴ لیتری هم می آوردند تا بنزین بگیرند اما با وضعیت فعلی بیشترین صدمه و صدمه به این افراد درون شده است.

صالحی درباره اینکه مصرف ظرفی یا همان گالونی بنزین از درجه ها در زمان ناآرامی های اخیر افزایش پیدا کرده یا خیر، گفت: طبق شرح هایی که ما از درجه ها داشتیم به هیچ عنوان درخواست بنزین مظروف نسبت به قبل از ناآرامی ها اضافه نشده است.

توضیح رئیس هیات مدیره کانون جایگاه داران درباره توقف فروش بنزین در ظروف

منبع: همشهری آنلاین

[ad_2]