جزئیات قابلیت جدید حیرت انگیز واتساپ 

[ad_1]

واتساپ از قابلیت پنهان کردن تاریخ آنلاین بودن از کاربران دیگر را که هفته هاست برایش تبلیغات می کند رونمایی کرد.
به شرح صفحه اقتصاد، واتساپ سپس از سال ها قابلیت محدودسازی دسترسی به کاربران دنبال کننده یک کاربر را داد. اینکه فرد بتواند با بستن امکان رضد آنلاین خود به کانتکت لیستش از گزینه به تازگی آنلاین بوده برای شان استفاده کند. قابلیتی که از روز اول برای تلگرام یک توانایی عادی بوده و این کمپین تبلیغاتی واتساپ برای تغییرات جدید به سوژه ای برای طرفداران تلگرام شده تا واتساپ را تمسخر کنند.
سر انجام واتساپ از قابلیت حیرت انگیزی که هفته هاست برایش تبلیغات می کند رونمایی کرد. قابلیت پنهان کردن تاریخ آنلاین بودن از کاربران دیگر. قابلیتی که تلگرام از روز اول داشته است و این همه تبلیغات برای چنین قابلیت ساده ای در هفته های اخیر دلیل تعجب و خنده طرفداران تلگرام شده بود. اما این قابلیت چگونه در واتساپ راه اندازی می شود؟ برای فعال کردن این قابلیت فقط کافی است به ستینگ واتساپ بروید:

عکس | معرفی رسمی قابلیت شگفت انگیز جدید واتساپ که باعث خنده طرفداران تلگرام شد!

در اینجا برای قطعه آنلاین دو گزینه وجود دارد که اولی Everyone هست. اگر گزینه اول را انتخاب کنید همانند همین حالا همه افراد می توانند آنلاین بودن تان را رصد کنند. اما گزینه دوم دستاورد جدید تیم مهندسین توسعه واتساپ است! Same as last seen تنظیم لست سین رو برای انلاین بودن هم فعال میکند.

مثلا اگر امکان مشاهده لست سین را روی Nobody قرار دهید و در قسمت آنلاین Same as last seen را انتخاب کنید، دیگر کسی نمی تواند آنلاین بودن شما در واتساپ رو متوجه شود اما اگر افرادی را برای این قسمت انتخاب کنید ، در لیست کوتاهی قرار می گیرند که می توانند وضعیت آنلاین بودن شما را ثانیه ای رصد کنند!

[ad_2]