جملات زیبا درباره همبستگی + عکس نوشته همبستگی

[ad_1]

در این پست می توانید متن های زیبا درباره همبستگی و همبستگی و عکس نوشته همبستگی داشتن و جملات زیبا درباره همبستگی و عکس نوشته همبستگی و عکس نوشته همبستگی و همدلی و عکس نوشته همبستگی داشتن را مشاهده کنید.

جملات زیبا درباره همبستگی

ابراز یک “کلمه دلگرم کننده” به فردی درمانده
ارزشش زیادتر از ساعتـها تعریف و تمجیـد، سپس از کامیابی اوست

جملات زیبا درباره همبستگی

دوری از دلدار

ننگ همبستگی معنویست

موج ما با گوهر از گوهر

جدا خواهد شدن

***

همدلی دیدن با چشم دیگری، گوش دادن با گوش دیگری و حس با قلب دیگری است.

جملات زیبا درباره همبستگی

من نمی دانم،

در کجای بیراهه های تاریک و سرد میل،

حجم من با ابهام این عصر خاموش در آمیخت!؟

یا در کدامین سپس از مکان ،

گروه بودنم بر آمال حشره متعامد گشت!؟

یا در پی چه حس ظریفی ،

همبستگی دستانم ساکت ماند!؟

که اکنون … .

حجم من ارزانی ات،

ترنم دردهای موزون ابدی!!!

عکس نوشته همدلی

پروانه محو کرد در آتش وجود خویش

یعنی که همبستگی بود انتهای عشق

اینرا کشد به وادی و آنرا برد به کوه

زینها بسی‌ست تا چه بود اقتضای عشق

جملات زیبا درباره همبستگی

بیشتر ما قدرت یک لمس، یک خندیدن، یک کلمه مهربانی آمیز، یک گوش شنوا، یک تعریف صادقانه یا کوچکترین نگهداری را دست کم می‌گیریم، که همگی این توانایی را دارند که یک زندگی را تغییر دهند. لئو بوسکالیا

جملات زیبا درباره همبستگی

حلول و همبستگی اینجا ناممکن است

که در وحدت دویی عین ضلال است

عکس نوشته همبستگی

دانه ی تسبیح چون که همبستگی

دور هم چرخند از اذکار و یاد

چون که یک دانه زند ساز جدا

کل این چرخش رود از نخ به باد

جملات زیبا درباره همبستگی

«همدلی مهارتی است همانند سایر توانایی های انسانی. اگر فرصتی برای تمرین داشته باشید، می توانید در اون خوب تر شوید.” پروفسور سیمون بارون کوهن

جملات زیبا درباره همبستگی

اشک و خندیدن…

چه همبستگی عجیبی ست!

چه هم زیستی راز آلودی…

همچون زندگی و مرگ.

یخ و آتش در کنار هم!

و این همزیستی راز آلود

چه چیزها برای گفتن دارد!

عکس نوشته جملات زیبا درباره همبستگی

با علم ریاضیات دلها

پابرجا شده در تمام دنیا

فرمول دقیق همبستگی است

دلها به توان هم شود ما

جملات زیبا درباره همبستگی

گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

هنگامی دستی را به کمک می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

***

جان من و جان تو بود یکی ز همبستگی

این دو که هر دو یکیست جز که همان یک مباد

جملات زیبا درباره همبستگی

منو دگرگون میکنی

حیرون و مجنون میکنی

من تو رو با یار میخوام

تو منو بی یار میخوای

اما باید بهت بگم

همبستگی پیام منه

همبستگی سخن منه

صدا ثانیه های منه

آخر غم های منه

[ad_2]