جملات ناراحت صبر عشق + عکس نوشته صبر تلخ

[ad_1]

در این پست می توانید متن های کوتاه درباره صبر و متن صبر مقاوم و جملات ناراحت صبر عشق و عکس نوشته صبر تلخ و کپشن برای صبر ناراحت و عکس نوشته صبر کوتاه و کپشن ناراحت برای صبر را مشاهده کنید.

جملات غمگین انتظار عشق

گم شده ام!
جایی بین تو و من
انتهای صبر و اعتقاد
گم شده ام
صحیح ابتدای یک بوسه
در حمله یک هم آغوشی
بی انصاف
اینجا کجاست
که مرا رها کرده ای؟!

علیرضا اسفندیاری

جملات غمگین انتظار عشق

من امروز

در انتظارت

غم انگیزترین و کوتاه ترین

شعر دلتنگی را گفتم:

“مُردم ز غمت، نیامدی تو”

جملات غمگین انتظار عشق

عشق تو همانند هواست، من هیچ وقت از خواستن زیادتر و زیادتر دست نمی کشم
اما نمی تونم لمسش کنم چون تو از من دوری و دلم فراوان برات باریک شده …

عکس نوشته صبر

تفاوت است بین اون که یارش در بر
تا ان که دو چشم انتظارش بر در

جملات غمگین انتظار عشق

منم ای نگار و چشمی که در صبر رویت

همه شب نخفت نیازمند و بخفت مرغ و ماهی

و گر این شب درازم بکشد در آرزویت

نه عجب که زنده گردم به باد ملایم هنگام صبح.

***

هر روز مشتاقانه منتظرم تا تو از این در درون شوی و به من بگویی که
دوره دوری و دوری به آخر رسیده

جملات غمگین انتظار عشق

امروز روز دیگریست
یه روز از همان روزهای بی تو
در به در این کوچه و اون کوچه
می دانم که انتهای یکی از همین کوچه ها منتظری!

عکس نوشته چشم به راه بودن

آلبومی کهنه ام،

در زیرزمین خانه ای کلنگی

که واحدهایش را نزد فروش کرده اند.

در صبر دستی جامانده در اعماقم

که آجرها نمی گذارند

جملات غمگین انتظار عشق

بمان

نه برای من

برای این کوچه

که انتهای اون

در سپیده و صبر

گم می شود

برای این خانه

با دلتنگی هایی

که از پیراهن زنانه اش می ریزد

برای این اتاق

با دنده های شکسته

در زخم بی کسی

برای عشق

جملات غمگین انتظار عشق

برای اینکه روزی مجدد کنار هم باشیم دعا می کنم چون هر ثانیه بدون تو برایم ناراحتی و غم است
دلم واست باریک شده همسر عزیزم

عکس نوشته جملات ناراحت صبر عشق

چه میشد اگر زمین گرد نبود تا من گوشه اى به انتظارت بنشینم!
چشم به راه هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباش…
اشک هایت را با دست های خودت پاک کن که همه رهگذرند!!!

جملات غمگین انتظار عشق

بدترین قطعه زندگی

صبر کشیدن است

و بهترین قطعه زندگی

داشتن کسی است

که ارزش صبر کشیدن را

داشته باشد

***

هنگامی دلم برات باریک می شه می فهمم چقدر خوش شانسم
که یه آدم عالی برای ناراحت شدن دارم!

جملات غمگین انتظار عشق

یادتــــــــ باشد؛
مــــــــــن اینجا،
کنار همین رویاهای زودگذر
به صبر آمدن تـــــــو،
خط های سفید جاده را می شــــــــمارم…!

[ad_2]