دروغ هایی که در روابط طولانی گفته می‌شود!

[ad_1]

در این مطلب جاری درمانگر جم کچه در مورد دلیل خلق دروغ های مصلحتی در روابط طولانی و رایج ترین این دروغ‌ها صحبت می‌کند.

وقت سحر – هر رابطه طولانی مدتی پس از مدتی شروع به فرسودگی می کند. شور و شادی و عشق بین طرفین به سو خاموشی می‌رود و رابطه می تواند به یک انس تبدیل شود.

در روابط طولانی زمان دروغ های مصلحتی زیادی بین طرفین رد و بدل می‌شود! زمانی شما اولین دروغ مصلحتی را به او بگویید، دروغ های بعدی هم پشت سرش روانه می‌شود!

اما آیا تا به حال به این فکر کرده اید که شاید دروغ های مصلحتی که می گویید، روزی می تواند صدمات جبران ناپذیری به رابطه شما درون کند؟

دروغ هایی که در روابط طولانی گفته می‌شود!جاری درمانگر جم کچه با وصف دروغ به نام چیزی که چه عمد یا غیر عمد غلط است، خاطرنشان کرد که امروزه دروغ گفتن تقریباً برای همه افراد ضروری و اجتناب ناپذیر شده است!

او با بیان اینکه دروغ های مصلحتی بیشتر نیتی معصومانه دارند، گفت:

دروغ هایی که در روابط طولانی گفته می‌شود!«این دروغ ها معمولاً برای ناراحت نکردن سو مقابل هستند. در روابط بلند زمان زن و مرد رایج ترین دروغ های مصلحتی را به دنبال دارد.

علاوه بر این اگر این رابطه ها بخواهند از بین بروند، شرکا از دروغ های مصلحتی به نام راه نجات استفاده می کنند! اما نباید یاد بردن کرد که حتی اگر دروغ مصلحتی باشد، از زشتی کار فرد دروغگو نمی‌کاهد!»

جاری‌درمانگر جم کچه اظهار داشت که در روابط طولانی‌زمان، شرکا پشت دروغ‌های مصلحتی پنهان می‌شوند چون نمی‌توانند بسیاری از مسائل را آشکارا به یکدیگر بگویند!

دروغ هایی که در روابط طولانی گفته می‌شود!دروغ‌های مصلحتی در واقع نتیجه انتظارات برآورده نشده، عواطف ارضا نشده و مشکلات حل‌نشده است.

کچه با نشانه به اینکه زوجین به سبب اینکه نمی خواهند همدیگر را اذیت دهند یا ناراحت کنند، کوشش می کنند خلأ رابطه خود را با دروغ ها پر کنند.

جاری درمانگر جم کچه رایج ترین دروغ های مصلحتی را در روابط طولانی و سبب گفته شدن اون‌ها را به شرح زیر مطرح کرد:

دروغ هایی که در روابط طولانی گفته می‌شود!

۱- به جز تو به هیچکس فکر نمی‌کنم

این یکی از پرکاربردترین دروغ های مصلحتی مخصوصاً در بین مردان است!

در اینجا هدف این است که انگشت روی نبض شریک حسودی که به چیزی مشکوک است بگذاریم و او را مجبور کنیم که فکر کند سوء ظن او بی پایه است!

۲- هنوز هم همانند روز اول دوست دارم

هدف از این عبارت القای اطمینان به نفس و ساختن انگیزه در سو مقابل است. طبیعتاً حس تعهد جایگزین عشق و شادی روزهای اول در روابط طولانی زمان می شود.

۳- هیچ وقت به تو دروغ نگفتم

این جمله در واقع بیان دیگری از این سوال است که «آیا تو هم با من راستگو بوده ای؟».

هدف این است که ایمن شوید سو مقابل راستگو و راستگو است.

۴- تو عشق اول و آخر منی

این یکی از سرشناس ترین دروغ های مصلحتی مردها است! هدف در اینجا ضمانت تداوم وضعیت و نظم فعلی است.

۵- همیشه تو اولویت اولم هستی

این جمله که هم زنان و هم مردان از اون استفاده می کنند، با هدف حفاظت از وضعیت فعلی است.

با این حال شخص شنونده از قبل می داند اولویت ها برای سو مقابل به چه ترتیبی است! با گفتن این جمله فرد کوشش می کند به شریک زندگی خود اطمینان خاطر دهد.

۶- پول من، پول تو هم هست!

این جمله ای است که مردان کوشش می کنند با اون بار وظیفه های خود را کم کنند و در کنار اون زنان را برای انجام این وظیفه ها ترغیب کنند.

ترجمه:وقت سحر

[ad_2]