دریافت وام ۲۰۰ میلیونی بانک صادرات با سود ۱۰ درصد • جونی

[ad_1]

وام بانک صادرات

در طرح سنا بانک صادرات می‌توانید با ساختن میانگین حساب حداقل ۲ ماهه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات با سود ۱۰ درصد دریافت کنید.

به شرح پایگاه خبری عکس زندگی این وام ۲۰۰ میلیونی به افرادی پرداخت می‌شود که در یکی از شعب بانک صادرات سپرده گرفتن الحسنه داشته باشند. وقت تاریخ مناسب خواب سپرده برای دریافت تسهیلات مذکور دو ماه اعلام شده است. سود این تسهیلات ۱۰ درصد بوده و حداکثر وقت تاریخ بازپرداخت اون به ۶۰ ماه می‌رسد. در این طرح می‌توانید تا ۱۰۰٪ میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید. این وام به ضمانت کننده رسمی نیاز دارد. متقاضیان تسهیلات مذکور نباید در سیستم بانکی بدهی معوق یا چک برگشتی داشته باشند.

با توجه به مبلغ وام، میزان سود و وقت تاریخ بازپرداخت، مقدار هر قسط ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۴۰۹ تومان است. کل سود تسهیلات ۵۴ میلیون و ۹۶۴ هزار و ۵۳۷ تومان و مجموع رقم تسهیلات و سود اون ۲۵۵ میلیون و ۱۷ هزار و ۵۳۷ تومان خواهد بود.

شرایط دریافت وام بانک صادرات

سقف وام ۲۰۰ میلیون تومان
شرکت بانک صادرات
نام وام سنا
سود ۱۰ %
نوع ضمانت ضمانت کننده رسمی
نیاز به سپرده  دارد
میانگین حساب حداقل ۲ ماهه
حساب سپرده واجب گرفتن الحسنه
وقت تاریخ خواب سپرده ۲ ماه
مسدودی سپرده
نسبت مبلغ وام به میزان سپرده ۱۰۰
حداکثر تاریخ بازپرداخت ۶۰ ماه
قسط وام ۴,۲۴۹,۴۰۹ تومان
کل سود وام ۵۴,۹۶۴,۵۳۷ تومان
مجموع رقم وام و سود ۲۵۵,۰۱۷,۵۳۷ تومان
سپرده جداگانه
هزینه‌های جانبی ۱۰۰ هزار تومان شامل: تشکیل پرونده و اعتبارسنجی
شرایط و مقررات وام گیرنده به بانک بدهکار یا دارای چک برگشتی نباشد

بخوانید: اطلاع از شرایط دریافت وام در سایر بانک ها 

در این طرح شما می‌توانید با افتتاح حساب و ساختن میانگین حساب سپس از حداقل ۲ ماه اقدام به دریافت تسهیلات کنید. سقف این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان و بازپرداخت اون ۶۰ ماه است. در این طرح می‌توانید تا ۱۰۰٪ میانگین حساب خود تسهیلات دریافت کنید.

[ad_2]