دلیل واقعی شکل زخمی “پانته آ بهرام” لو رفت!

[ad_1]

مجری تلویزیون به عکس کتک خورده پانته‌آ بهرام در اینستاگرامش واکنش علامت داد و دلیل اون را لو داد.

به شرح وقت سحر به تعریف از خبر سریع: مجری تلویزیون به عکس کتک خورده پانته‌آ بهرام در اینستاگرامش واکنش علامت داد و گفت: برای همدردی، عکس کهنه گذاشتید؟ الآن برای چی به دوستتون گفتید قدیمیه، تو صفحه خودتون می‌گذاشتید دیگه!

چند روز قبل پانته‌آ‌ بهرام عکسی را در پروفایل صفحه اینستاگرامش قرار داده بود که با واکنش مخاطبان و برخی رسانه‌ها مواجه شد.

عکسی که انتشار اون در ایام اعتراضات اینچنین می‌نمود که جراحات موجود در اون ناشی از شکنجه شدن است!

البته در این زمان تکذیبی هم مبنی بر بی ارتباط بودن این عکس با این ایام از جانب پانته‌آ بهرام مطرح نشد.

الآن سپس از گذشت چند روز حسین لامعی با انتشار متنی در استوری به تعریف از یکی از رفقای این خانم نوشته شکنجه‌ای در کار نبوده و این عکس کهنه‌ و ناشی از افتادن از پله است!

[ad_2]