راهنمای دریافت وام مسکن روستایی جدید • جونی

[ad_1]

دریافت وام مسکن روستایی

با توجه به اینکه ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی به بانک‌ها ابلاغ شده است، بررسی دستورالعمل پرداخت این وام علامت می‌دهد که روستاها براساس هفت اولویت مشمول دریافت خواهند بود و مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است.

کدام بانک ها وام مسکن روستایی می‌دهند؟

به شرح ایسنا، بانک مرکزی ضوابط پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را به ۹ بانک‌ ( مسکن، صادرات، ملت، معامله، مردمی، سپه، رفاه کارگران، کشاورزی، پست‌بانک) ابلاغ کرد که این تسهیلات به تمامی روستاها برابر اولویت‌های ماده ۴ همین دستورالعمل برای احداث واحدهای مسکونی به متقاضیان اعطا می‌شود.

سقف وام مسکن روستایی

سقف فردی تسهیلات مذکور مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با تضامین مورد تایید بانک مرکزی و به منظور احداث واحد مسکونی به عموم متقاضیان مشمول در کلیه روستاها قابل پرداخت است که نرخ سود مصوب این تسهیلات برای دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی ۵ درصد بوده و بانک عامل موظف است سود دوره مشارکت مدنی را به اصل تسهیلات اضافه کرده و سپس تقسیط کند.

سود اقساط وام مسکن روستایی

در این بین، همیشه سهم سود متقاضی ۵ درصد خواهد بود و مابه‌التفاوت اون از سوی وزارت راه و شهرسازی (صندوق مردمی مسکن) تامین خواهد شد. همچنین، مجموع دوره ساخت (دوره مشارکت مدنی) و دوره بازپرداخت اقساط (دوره فروش اقساطی) برای کلیه مشمولین طرح اعم از انفرادی و مجموعه ساز، ۲۴۰ ماه است که طول دوره ساخت ۲۴ ماه و مابقی به نام دوره فروش اقساطی منظور می‌شود. در ضمن دوران ساخت تا دو دوره شش ماهه، تا ۳۶ ماه با همان نرخ سود مصوب تسهیلات ( ۵ درصد سهم متقاضی) قابل تمدید خواهد بود. (در هر شکل سرجمع تاریخ دوران مشارکت مدنی و فروش اقساطی نباید از ۲۴۰ ماه زیادتر شود).

طبق دستورالعمل پرداخت وام مسکن روستایی، تمامی مراحل مربوط به شناسایی متقاضی، تشکیل پرونده، نظارت فنی، ارزیابی و تعیین مبالغ هر مرحله از تقسیم سقف وام بر وظیفه بنیاد مسکن بوده و با اعلام بنیاد مسکن مبنی بر اتمام کار، دوره مشارکت مدنی خاتمه یافته و همزمان با آزادسازی مرحله آخر تسهیلات، بانک عامل موظف است تاریخ باقی مانده از ۲۴۰ ماه را به نام دوره فروش اقساطی منظور کرده و نسبت به تقسیط تسهیلات اقدام کند.

بازپرداخت اقساط وام مسکن روستایی به انتخاب متقاضی

بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز بنا به درخواست و تمایل متقاضی در دوره‌های یکساله، شش ماهه، سه ماهه و یا ماهانه قابل انجام است و مهلت قانونی شروع به کار و اخذ مرحله اول تسهیلات، با توجه به شرایط منطقه و دوره کاری حداکثر ۶ ماه پس از انعقاد قرارداد با بانک است.

البته، در شکل عدم تحقق مهلت مورد نشانه در طناب فوق، بنیاد مسکن می‌تواند با ارسال فرم قطع وام به بانک ضمن فسخ قرارداد، متقاضی جدید جایگزین کند و در شکل قطع وام در هر مرحله، متقاضی موظف به تسویه حساب با بانک عامل با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است و تسهیلات موصوف به سر جمع اعتبار اون شهرستان اضافه می‌شود و مشارالیه حق استفاده از تسهیلات مسکن روستایی تا سال سپس را ندارد. در این زمینه، فقط به هر خانوار یک فقره تسهیلات یارانه‌ای قابل پرداخت بوده و پرداخت مجدد تسهیلات امکان پذیر نیست.

اولویت پرداخت وام مسکن روستایی

طبق این شرح، روستاها به‌ردیف اولویت به شرح زیر مشمول دریافت تسهیلات طرح مخصوص بهسازی و نوسازی مسکن روستایی خواهد بود:

  1. متقاضیان ساکن در روستاهایی که در سنوات قبل کمتر از تسهیلات مسکن روستایی استفاده کرده و دارای بافت صدمه پذیر هستند.
  2. متقاضیان ساکن در روستاهای واقع در مناطق سانحه خیز سرزمین
  3. متقاضیان ساکن در مناطق مشمول که دارای واحد مسکونی فرسوده یا کم وام و غیر مقاوم بوده و تصمیم تخریب و نوسازی واحد مسکونی خود را دارند.
  4. متقاضی که در حوزه اجرای طرح‌های هادی و اصلاح معابر روستایی قرار داشته و تمام یا قسمت عمده‌ای از مسکن ها تخریب شده و یا در حال تخریب است و تصمیم نوسازی واحد خود را دارند.
  5. مجموعه سازان مسکن و متقاضیان احداث ۳ واحد و زیادتر در مناطق مشمول، با رعایت ضوابط مربوطه در زمره مشمولین طرح خواهند بود.
  6. متقاضیان مجردی که به سن قانونی رسیده و مشکل نظام وظیفه نداشته باشند.
  7. متقاضیانی که تمایل داشته باشند مشترکا در یک قطعه زمین با اخذ پروانه مشترک، بیش از یک واحد مستقل بسازند، در شکل دارا بودن شرایط مورد نظر بانک عامل، می‌تواند به تعداد واحدهای احداثی از این تسهیلات استفاده کنند.

مراحل پرداخت وام مسکن روستایی

از سوی دیگر، تعداد مراحل اصلی پرداخت این تسهیلات سه مرحله است ولی با توجه به شرایط استان‌ها و به جهت کمک به بنیه مالی متقاضیان، با اضافه شدن مراحل فرعی، تا ۶ مرحله نیز قابل پرداخت خواهد بود. در این بین، تعداد مراحل پرداخت و مبلغ هر مرحله مطابق با طناب های زیر با منظور معاون بازسازی استان و تایید مدیر کل استان قابل اجرا خواهد بود.
در مورد متقاضیان مجموعه ساز نیز، مبالغ پرداختی هر یک از مراحل بر پایه پیشرفت فیزیکی و پس از کارشناسی بنیاد قابل پرداخت خواهد بود.

مراحل پرداخت وام مسکن روستایی

[ad_2]