رتبه نخست مدیریت شعب پست بانک استان کردستان، در افزایش تعداد پایانه‌های فروشگاهی

[ad_1]

مدیریت شعب استان کردستان در مردادماه سال جاری، با افزایش شش هزار و 536 دستگاه پایانه فروشگاهی متصل به حساب‌های پست بانک ایران رتبه اول رشد این شاخص را در تحقق اهداف کمی، پایش و پویش سال 1401بدست آورد.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، بر طبق شرح اداره کل آمار و بودجه و اعلام اداره کل بازاریابی و توسعه بازار، مدیریت شعب استان کردستان با تحقق 121.3 درصد در رتبه نخست و مدیریت شعب استان‌های گلستان و فارس به ردیف با 111.8 و 101.8 درصد در درجه دوم و سوم، افزایش تعداد پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های پست بانک ایران در مردادماه قبل قرار گرفتند.
بر پایه این شرح، مدیریت شعب استان‌های گلستان و فارس در مرداد ماه سال جاری، به ردیف هفت هزار و 759و 15 هزار و 93 دستگاه پایانه فروشگاهی را راه اندازی کرده‌اند.
بر پایه این آمار، سرانه تعداد پایانه‌های فروشگاهی متصل به حساب‌های پست بانک ایران در تمام استان‌ها در مردادماه بیش از 71.6 درصد از اهداف کمی برنامه پایش و پویش سال جاری رشد داشته است.

[ad_2]