زوار اربعین برای تهیه دینار عراق فردا به بانک‌ مراجعه کنند • جونی

[ad_1]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: صبر این بود که مردم برای تهیه ارز، فقط به صرافی‌ها مراجعه نکنند. بانک‌ها هم برای انجام این کار مشخص شده اند که نزد از این ۵ بانک ارز ارائه می‌کردند که در حال آماده به ۲۱ بانک افزایش یافته است.

به شرح بانک مرکزی، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران کنار جلسه دولت گفت: انتظاراین بود که مردم برای تهیه ارز اربعین، فقط به صرافی‌ها مراجعه نکنند. بانک‌ها هم برای انجام این کار مشخص شده اند که نزد از این ۵ بانک ارز ارائه می‌کردند که در حال آماده به ۲۱ بانک افزایش یافته است. اسامی بانک‌ها و شعب در سایت بانک مرکزی اعلام شده، بنابراین مردم برای تهیه ارز اربعین به بانک‌ها مراجعه بکنند نه به صرافی ها، زیرا دلیل تجمع و ازدحام می‌شود.وی در ادامه اضافه کرد: دریافت ارز تسهیل هم شده است، به این معنا سرپرست خانوار می‌تواند به تنهایی با مراجعه به بانک، برای افراد خانواده ارز تهیه کند و یک مراجعه کفایت می‌کند از ۵ سال تا ۱۸ سال که قبلا امکان اون وجود نداشت، آماده شده است. علاوه براین دیروز کمی دینار از سرزمین عراق درون شده که از فردا توزیع خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این رابطه یادآور شد: البته لزوما اگر افراد ارز هم نداشته باشند، دستگاه خودپرداز در استان‌های ایلام، خوزستان و کرمانشاه وجود دارد که از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزارتومن افزایش داده شده است. اگر ریال هم دریافت کنند، در عراق قابلیت استفاده دارد. البته در حال مذاکره با دوستان عراقی هستیم.

[ad_2]