سامانه شفق برای دریافت وام گرفتن الحسنه رونمایی شد • جونی

[ad_1]

سامانه شفق (شبکه فراگیر گرفتن‌الحسنه) عصر امروز و در آیینی با وجود پزشک صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد.

به شرح پایگاه خبری عکس زندگی به تعریف از ایبِنا، این سامانه حسب مصوبات شورای پول و اعتبار و با هدف نظارت بر خط بر صندوق‌های گرفتن‌الحسنه، ضمن در اختیار قرار دادن ابزار‌های نوین مالی جهت انجام بهینه فعالیت‌ گرفتن‌الحسنه، امکان نظارت سیستمی و برخط بانک مرکزی بر این قسمت را آماده می‌آورد.

گفتنی است، بانک مرکزی با نظرداشت نقش سازنده صندوق‌های گرفتن‌الحسنه در تامین مالی عقل و با تاکید بر افزایش شمولیت مالی و توسعه عادلانه امکانات پولی سرزمین، در راستای توسعه کوشش نهاد مقدس گرفتن‌الحسنه در چارچوب قوانین و مقررات و گسترش چتر نظارتی خود، سامانه شفق راه اندازی نموده است. بدیهی است با توجه به ضریب نفوذ قابل توجه صندوق‌های گرفتن‌الحسنه در سرزمین و جامعه هدف پهناور اون‌ها، سامانه شفق با نظارت هوشمند بر این واحدها، در برقراری انضباط مالی و افزایش کارایی در این حوزه، راهگشا خواهد بود.

موارد زیر را می‌توان به نام ویژگی‌های کلیدی و قابلیت‌های سامانه یکپارچه شفق برشمرد:

  • صدور اسناد حسابداری فعالیت‌ مرتبط با صندوق به شکل خودکار.
  • تهیه انواع شرح‌های مورد نیاز.
  • مدیریت اعطای انواع وام گرفتن‌الحسنه از مرحله درخواست تا تسویه وام.
  • نگه داری سوابق تراکنش‌های مالی و غیرمالی و تاریخچه تغییرات.
  • قابلیت استخراج اطلاعات در قطعه‌های مختلف.
  • نظارت برخط بر عملکرد صندوق‌های گرفتن‌الحسنه.

در این رابطه مقرر است کم کم کلیه صندوق‌های گرفتن‌الحسنه به این سامانه متصل گردند و از مزایای اون استفاده کنند.

[ad_2]