سنگ مورد علاقه شما چیست؟ • جونی

[ad_1]

Stone 2

Personality test: your favorite stone

تست شخصیت شناسی: سنگ‌ها به ما کمک می‌کنند تا با فرکانس اصلی‌ و درونی خودمان ارتباط برقرار کنیم. سنگ ها به تنهایی اثرات متفاوتی از هماهنگی و تعادل انرژی بر روی افراد، حیوانات، گیاهان، مکان زیست و غیره ساختن می کنند. این انرژی به نحوی با بدن فیزیکی، عاطفی، ذهنی و معنوی ما هماهنگ می شود.

یکی از شش سنگ را انتخاب کنید :

Stone

سنگ شماره یک: راحتی، شفا و مهربانی

شما کسی هستید که بی قید و شرط عشق می ورزید، زیادتر با قلبتان تصمیم می گیرید تا با ذهنتان. دوستان و خانوادهتان برای شما با ارزش و مهم بودن زیادی دارند.

شما مردم را درک میکنید و به شانس اعتقاد دارید. شما یاد گرفته اید که دیگران را ببخشید، زیرا به این اعتقاد رسیده اید که راه خوشبختی با عشق و شفقت دنبال است.

سنگ شماره دو : قدرت، عقل و تغییر

شما معلم به دنیا آمده اید. مردم در مواقع مقاوم برای راهنمایی و مشاوره گرفتن به شما مراجعه می کنند. شما مهربان، دلسوز و محافظ هستید. بسیاری از فرهنگ ها معتقدند که این سنگ می تواند شجاعت را در ما ساختن کند. شما فراوان راستگو هستید و قلبی پر از راحتی و عشق دارید.

سنگ شماره سه: وضوح، شانس و راحتی

شما یک فرد عالی مثبت هستید. در قبل یک تجربه صدمه زا و تلخ در زمینه عاطفی داشته اید، اما الآن اطمینان به نفس بالایی دارید.

از اون موقعیت تلخ، یک تجربه زیبا آموخته اید . مثبت اندیشی و سازگار بودن شما، دلیل میشود که قلبتان همیشه عشق بدون قید و شرط خودش را نثار دیگران کند. شما دوستان زیادی دارید و عاشق خانواده تان هستید.

سنگ شماره چهار: مهربانی، تعادل و واقعیت

شما توانا هستید، اگرچه در این تاریخ از استرس درد می برید زیرا در دوره رشد زندگی خود هستید. به یاد داشته باشید که شما توسط دوستان و خانواده محافظت و حمایت می شوید.

شما با عواطف خودتان فراوان هماهنگ هستید اما گاهی زمان‌ به دیگران اجازه می دهید عواطف شما را نادیده بگیرند. شما انرژی مثبت زیادی دارید، اما باید از شر برخی از افرادی که به شکل منفی روی شما نشان می گذارند و یا افراد سمی خلاص شوید.

سنگ شماره پنج: قدرت، ثروت و عشق

شما فردی توانا و قدرتمند هستید. این سنگ نماد حفاظت است. شما بهترین تصمیم ها را برای خود و اطرافیانتان می گیرید. برخی افراد شما را شخصیتی با اقتدار و محترم می بینند که در شکل نیاز روی کمک او حساب میکنند.

سنگ شماره شش: عقل، صداقت و تعادل

شما عالی قدرتمند هستید. شما همیشه از علم خودتان استفاده می برید. شما زمانتان را برای انس های نادرست تلف نمی کنید. شما برای داشتن یک زندگی یواش و تحقق رویاهای خودتان تلاش می کنید. اطرافیانتان شما را فراوان دوست دارند و می خواهند قدرت درونی شما را داشته باشند!

[ad_2]