سوال دمت آکالین از ابرو گوندش او را غرق خجالت کرد!

[ad_1]

دمت آکالین خواننده معروف که به‌ کنسرت ابرو گوندش رفته بود به روی منظره‌ رفت. دمت آکالین در مقابل حضار از ابرو گوندش سوال کرد که آیا ازدواج کرده است؛ و اینگونه دلیل خجالت او شد!

وقت سحر – مدتی ست پچ پچ های رابطه عاطفی ابرو گوندش با رسان خوشناو تاجر عراقی وجود دارد. ابرو گوندش که تا به امروز در مقابل تمامی اخبار ساکت مانده بود، برای اولین بار در این باره صحبت کرد.

ابراز خوشحالی عجیب به شرح گروه ترجمه وقت سحر، گوندش که با زندگی خصوصی اش از زبان ها نمی‌افتد، در آخرین کنسرتش مجبورا به سخن آمد!

دمت آکالین همکار و دوست او نیز به این کنسرت رفته بود و به شکل افتخاری به روی منظره‌ رفت.

دمت آکالین که همیشه با سخن هایش حادثه آفرین است، در مقابل حضار از ابرو گوندش سوال کرد که آیا واقعا ازدواج کرده است یا خیر؟

ابرو گوندش و دمت آکالین گوندش وقت خواندن آهنگ حلقه خود را علامت داد و گفت: «خیر! در مورد من فراوان صحبت می کنند، ادعاهای زیادی در مورد من وجود دارد که همیشه پر از دروغ است. من 5 سال است که بیصدا کرده‌ام!»

زیادتر بخوانید:ئابرو گوندش حلقه ازدواج 2 میلیون دلاری‌اش را در چشم همه کرد!

[ad_2]