سیدجلال حسینی عزادار شد | دیلی فوتبال

[ad_1]

به شرح دیلی فوتبال؛ سیدجلال حسینی استاد تیم پرسپولیس در پی فوت کرد پدر همسر خود عزادار شد.

پدر زن سید عظمت حسینی که در روزهای اخیر در بیمارستان بستری بود عصر روز دوشنبه فوت کرد.

خبرگزاری دیلی فوتبال این ضایعه را به سیدجلال حسینی تسلیت می گوید.

اینستاگرام دیلی فوتبال

 [ad_2]