شرایط دریافت ارز دانشجویی برای اقامت و شهریه دانشگاه • جونی

[ad_1]

طبق نامه اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از سرزمین و واجد شرایط برای دریافت ارز دانشجویی می‌توانند برای دریافت سهمیه ارز مصوب و به نرخ بازار متشکل ارزی نسبت به دریافت ارز دانشجویی اقدام کنند.

تمام دانشجویان مشغول به تحصیل به شکل تمام وقت و حضوری در خارج از سرزمین به شرط اینکه پذیرش اون‌ها از دانشگاه مقصد بدون قید و شرط باشد مشمول دریافت ارز دانشجویی هستند. واجب به ذکر است دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل بورسیه تحصیلی دریافت می‌کنند، مشمول دریافت ارز دانشجویی نیستند.

studying abroad

مقدار ارز دانشجویی برای اقامت چقدر است؟

پرداخت ارز دانشجویی برای هزینه‌های اقامت مقطع کارشناسی ارشد به وقت ۳۶ ماه (۳ سال) و دکتری ۶۰ ماه (۵ سال) و با سقف ۱۳ هزار یورو یا معادل اون به سایر ارزها به شکل سالانه است.

مقدار ارز دانشجویی برای شهریه دانشگاه چقدر است؟

همچنین تا سقف ۱۲ هزار یورو ارز برای مصارف شهریه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

مهر خروج از سرزمین در گذرنامه متقاضی الزامیست و دانشجویانی که از دانشگاه محل تحصیل پذیرش گرفته اند و هنوز از سرزمین خارج نشده اند با اخذ وثیقه از دانشجو و یا خانواده به میزان ۲۰ درصد هم‌ارز ریالی ارز پرداخت شده می‌توانند اقدام کنند که آزاد سازی وثیقه موکول به تایید وزارتخانه مربوطه به شاغل به تحصیل بودن دانشجو و تایید شکل حساب دانشگاه محل تحصیل، ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ پرداخت وجه است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز دانشجویی

تأییدیه اشتغال به تحصیل به تاریخ روز و با سربرگ دانشگاه با قید رشته، مقطع، تاریخ شروع دوره و ذکر عدم دریافت هر گونه کمک هزینه تحصیلی از دانشگاه، که به تأیید سامانه انگور رسیده باشد، ویزای دانشجویی، آخرین مهر ورود و خروج از ایران در گذرنامه، ارائه فرم I۲۰ یا F۱ برای دانشجویان شاغل به تحصیل در آمریکا، برگه معافیت تحصیلی یا کارت آخر خدمت برای دانشجویان پسر، مدارک مورد نیاز برای دریافت ارز دانشجویی است.

متقاضیان واجد شرایط دریافت ارز دانشجویی ابتدا باید در سامانه سجاد به نشانی https://portal.saorg.ir/secondary-exchange-request/ مراجعه و نام نویسی کنند و پس از تائید کارشناس و با دریافت پیام اطلاع رسانی از راه نشانی الکتریکی و یا پروفایل متقاضی در سامانه می‌توانند به بانک عامل مراجعه کرده و ارز دانشجویی را دریافت کنند.

چقدر ارز دانشجویی می‌توان گرفت؟ و نرخ اون چقدر است؟

پرداخت ارز برای هزینه‌های اقامت مقطع کارشناسی ارشد به وقت ۳۶ ماه (۳ سال) و دکتری ۶۰ ماه (۵ سال) و با سقف ۱۳ هزار یورو یا معادل اون به سایر ارزها به شکل سالانه و با نرخ بازار متشکل ارزی که در سامانه معاملات الکترونیکی ارز به نشانی https://fxmarketrate.cbi.ir قابل مشاهده است، انجام می‌شود.

مقدار این مبلغ برای هر ترم جاری ماهانه ۱۰۰۰ یورو و در شکل وجود افراد خانواده دنبال به ازای هر نفر ماهانه ۵۰۰ یورو و تا سقف تعیین شده است. همچنین تا سقف ۱۲ هزار یورو ارز برای مصارف شهریه به دانشجویان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

شرایط دریافت ارز دانشجویی

دریافت ارز دانشجویی تنها برای ترم جاری و به میزان سابقه ثبت شده در تأییدیه اشتغال به تحصیل امکان پذیر است و همچنین دانشجو برای هر ترم ۶ ماهه ۴۵ روز مجاز به اقامت در ایران است و اگر وقت اقامت دانشجو از این وقت بیش‌تر باشد ارز دانشجویی به اون وابستگی نمی‌گیرد.

[ad_2]