شرایط دریافت بیمه بیکاری تامین اجتماعی 1401

[ad_1]

قبلاً بیمه‌شدگان بیکار برای برقراری مقرری، مراجعات مکرری به شعب داشتند، ولی در حال آماده نیازی به مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شعب فراهم‌‌اجتماعی در هیچ یک از مراحل بررسی شرایط و برقراری مقرری ندارند.
باشگاه خبرنگاران کم سن نوشت: مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان فراهم‌‌اجتماعی گفت: فرآیند برقراری بیمه بیکاری کاملا غیرحضوری و به شکل آنلاین است.

مهدی شکوری، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان فراهم‌‌اجتماعی گفت: براساس قانون بیمه بیکاری، تمام افرادی که مشمول قانون کار و بیمه فراهم‌‌اجتماعی هستند، مشمول این قانونند و در شکل بیکاری غیرارادی تحت حمایت سازمان فراهم‌‌اجتماعی قرار می‌گیرند.

وی با نشانه به اینکه به موجب قانون، بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی و شاغلان بیمه‌های مشاغل آزاد و اختیاری و همین‌طور اتباع خارجی از شمول این قانون خارج هستند، افزود: برقراری مقرری بیمه بیکاری یکی از حمایت‌های مهم فراهم‌‌اجتماعی از کارگران تحت لباس این سازمان است.
مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان فراهم‌‌اجتماعی ادامه داد: صندوق بیمه بیکاری، به‌‎عنوان یک صندوق مستقل با هدف حمایت از بیمه‌شدگان در ایام بیکاری و نیز توانایی‌آموزی و آماده ساختن بستر بازگشت کارگران به عرصه تولید و اشتغال، ساختن شده است و قانون بیمه بیکاری سپس از آنکه به موجب مصوبه سال ۱۳۶۶ برای سه سال به شکل آزمایشی اجرا شد، در سال ۱۳۶۹ به‌شکل قانونی دائمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

شکوری افزود: علاوه بر بیمه‌شدگانی که به شکل غیرارادی شغل خود را از دست می‌دهند، بعضاً برخی کارفرمایان نیز به سبب بازسازی، اصلاح و به‌روزرسانی خط‌ ها تولید، مجبور می‌شوند برخی نیروهای خود را برای مدتی تعدیل کنند که این افراد نیز در شکل احراز شرایط قانونی، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.

خدمات درمانی بیمه‌شدگان

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان فراهم‌‌اجتماعی با نشانه به اینکه حمایت از بیمه‌شدگان واجد شرایط در دوره بیکاری، صرفاً منحصر به پرداخت مقرری بیکاری نیست، افزود: مشمولان این قانون علاوه بر مقرری ماهیانه از خدمات درمانی هم استفاده می‌کنند و سابقه بیمه نیز برای ایشان لحاظ می‌شود.

همین‌طور در قانون برای افرادی که بیکار می‌شوند، داستان آموزش و توانایی‌آموزی نیز نزد‌بینی شده است؛ یعنی اگر فردی در یک شغل برنده نبود و به شکل غیرارادی کار خود را از دست داد، قانونگذار سازوکاری نزد‌بینی کرده که افراد بتوانند توانایی‌هایشان را افزایش دهند و به شغل دیگری رو بیاورند و براساس نیاز جامعه و بازار کار منطقه، بتوانند زمان اشتغال مجدد داشته باشند.

نحوه محاسبه مبلغ مقرری بیمه بیکاری

شکوری در مورد نحوه محاسبه مبلغ ریالی مقرری بیمه بیکاری گفت: مبنای محاسبه مقرری ۵۵ درصد متوسط پاداش فرد بیکار در ۹۰ روز قبل از شروع بیکاری است. برای متاهلین و متکفلین سازوکار دیگری نیز نزد‌بینی شده است که به ازای هر فرد تحت تکفل و حداکثر تا ۴ نفر، ده درصد حداقل دستمزد سال، به مقرری فرد متأهل و متکفل اضافه می‌شود مشروط بر اینکه در مجموع از ۸۰ درصد متوسط پاداش زیادتر نشود. البته در هر حال مبلغ مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت، از حداقل دستمزد سال کمتر نخواهد بود.

آمار ماهیانه برقراری مقرری بیکاری جدید

وی آمار ماهیانه برقراری مقرری بیکاری جدید را به طور متوسط حدود ۱۷ تا ۱۸ هزار نفر و مجموع مبلغ پرداختی در هر ماه در سال جاری برای قریب به ۱۷۰ هزار نفر فرد مشمول را حدود ۱۱۳۲ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: سپس از شیوع بیماری کرونا و شرایط ویژه ناشی از محدودیت‌های تردد، سیستم غیرحضوری اعلام بیکاری و درخواست مقرری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختن شده که در حال آماده از ابتدای درخواست تا معرفی و بررسی احراز شرایط و صدور حکم و برقراری مقرری به‌شکل غیرحضوری انجام می‌شود.

قبلاً بیمه‌شدگان بیکار برای برقراری مقرری، مراجعات مکرری به شعب داشتند، ولی در حال آماده نیازی به مراجعه به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شعب فراهم‌‌اجتماعی در هیچ یک از مراحل بررسی شرایط و برقراری مقرری ندارند.

مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان فراهم‌‌اجتماعی در مورد منابع صندوق بیمه بیکاری گفت: منابع صندوق بیمه بیکاری از محل سه درصد حق بیمه بیکاری است که طبق قانون پرداخت اون بر وظیفه کارفرما است. البته با گذشت سی سال از اجرای این قانون، امروز این نظر در بین برخی کارشناسان وجود دارد که عدم مشارکت دولت در فراهم‌ منابع صندوق و به دنبال اون کسری منابع صندوق بیمه‌بیکاری، نقیصه‌ای برای قانون بیمه‌بیکاری است.

وی تاکید کرد: هنگامی که کل سرزمین درگیر یک مشکل فراگیر همانند کرونا می‌شود، منابع صندوق بیکاری تکافوی کل فراوانی مشمولان را ندارد. ارتقای خدمات و تسهیل در برقراری مقرری بیمه بیکاری، نیازمند فراهم‌ منابع پایدار است و یکی از پیشنهادهای مطرح در این زمینه هم این است که علاوه بر کارفرما، دولت نیز در تاریخ اشتغال هر بیمه‌شده، در فراهم‌ منابع صندوق بیمه بیکاری مشارکت داشته باشد.


با نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت دریافت بیمه بیکاری نیاز به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما ندارند.

شرایط دریافت بیمه بیکاری تغییر می‌کند

(۱۴۰۱/۰۴/۲۶) به دنبال شکایت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و درخواست ابطال بخشنامه ۲۳۱۷۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم که در آخر زمان قرارداد کار، بیکار می گردند جهت پرداخت بیمه بیکاری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری درون گفت و گو و بررسی شد.

شرایط استفاده از بیمه بیکاری

در نهایت پس از گفت و گو و بررسی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با این استدلال که: اولا براساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۶/۲۶ ” بیمه شده بیکار با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل از مزایای این قانون منتفع خواهد شد” ثانیا؛ براساس ماده ۶ قانون مذکور شرایط استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری عبارتند از : الف) بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت بیمه را داشته باشد. مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون از شمول این طناب مستثنی می باشد. ب) بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه اون اطلاع دهد. مراجعه سپس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود. ج) بیمه شده بیکار مکلف است در دوره های کار آموزی و سواد آموزی که توسط واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سواد آموزی و یا سایر واحدهای ذیربط با تایید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می شود شرکت نموده و هر دو ماه یک بار تأییدیه واجب در این مورد را به شعب تامین اجتماعی تسلیم نماید.

ثالثا؛ براساس ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری واحدهای کار و امور اجتماعی موظفند حداکثر ظرف سی روز پس از اخذ مدرک تکمیل شده نسبت به غیر ارادی بودن بیکاری متقاضی اظهارنظر نموده و در شکل تأیید وی را کتبا به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند. واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی مکلفند ظرف ده روز پس از ثبت معرفی نامه فرد بیکار، نسبت به احراز شرایط مندرج در طناب الف ماده ۶ قانون اظهارنظر و متعاقب اون مقرری بیمه بیکاری وی را برقرار نمایند.

بنابراین بخشنامه مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متضمن الزام به ارائه نامه عدم نیاز از سوی کارفرما برای کارگران شاغل در کارهای با ماهیت دائم جهت برخورداری از بیمه بیکاری بود را به جهت ساختن تکلیف اضافی برای کارگران و مشخص نبودن ضمانت اجرای عدم ارائه اون، مغایر قانون تشخیص و اون را ابطال نمود.

منبع: روابط عمومی دیوان عدالت اداری


شرایط واجب برای گرفتن بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱:

 • در لیست بیمه یک شرکت باشید، نه اینکه اختیاری بیمه رد کرده باشید
 • استعفا نداده باشید و اخراج تون کرده باشن.
 • قبل از بیکار شدن، حداقل یک سال در یک شرکت بیمه شده باشید.
 • تا ۳۰ روز سپس از اخراج، بیکاری تون رو به اداره کار اعلام کرده باشید.
 • ۵ تبعه کشورهای دیگر نباشید.
 • مستمری بگیر، بازنشسته و از کارافتاده نباشید.

بیمه بیکاری

طبق قانون تامین اجتماعی چقدر حقوق بیکاری می گیرم؟ برای چند ماه؟

حقوق بیمه بیکاری سال ۱۴۰۱ برای افراد متاهل و مجرد با سابقه پرداخت بیمه با هم تفاوت هایی دارند که در جدول زیر آمده است.

مجرد هستین؟ متاهل هستین؟ چقدر بیمه رد کردین؟
۶ ماه ۱۲ ماه ۱۲ تا ۲۴ ماه
۱۲ ماه ۱۸ ماه ۲۵ تا ۱۲۰ ماه
۱۸ ماه ۲۶ ماه ۱۲۱ تا ۱۸۰ ماه
۲۶ ماه ۳۶ ماه ۱۸۱ تا ۲۴۰ ماه
۳۶ ماه ۵۰ ماه از ۲۴۱ ماه به بالا

برای درخواست بیمه بیکاری چه مدارکی باید دنبال داشته باشید؟

 • ۴ قطعه عکس ۴ در۳
 • اصل و کپی مدرک تحصیلی یا فنی
 • اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت مردمی
 • اصل و کپی کارت آخر خدمت (برای آقایان)
 • یک جلد پوشه روغنی
 • اصل و کپی قرارداد یکسال آخرکار یا نظر صادرشده
 • کپی صفحه اول دفترچه بیمه – نامه عدم نیاز کارفرما

سامانه درخواست بیمه بیکاری

متقاضیان محترم لطفا برای نام نویسی بیمه بیکاری پس از احراز هویت در دفاتر پیشخوان دولت به زیر سامانه بیمه بیکاری به آدرس https://prkar.mcls.gov.ir مراجعه و با بارگذاری مدارک
خود نام نویسی نمایید.

راهنمای ثبت درخواست بیمه بیکاری

unemployment insurance 3

مبلغ حقوق بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۱ چقدر است؟

تامین اجتماعی به شما، ۵۵ درصد متوسط دستمزدتون حقوق میده و اگه متاهل و متکفل باشید، به ازای هر فرد تحت تکفل، ۱۰ درصد به این مبلغ اضافه میشه. مبلغ کلی بیمه بیکاری، نمیتونه از ۸۰ درصد متوسط دستمزد شما زیادتر و از حداقل حقوق مصوب اون سال (۴۱,۷۹۷,۵۰۰ ریال) کمتر باشه.

دلیل قطع شدن بیمه بیکاری، چی بشه بیمه بیکاری قطع میشه؟

 • دوباره مشغول به کار بشید.
 • بی سبب از شرکت در دوره های آموزشی درنظر گرفته شده خودداری کنید.
 • بهتون یک شغل تخصصی و مشابه منظور بدن اما قبول نکنید.
 • بازنشسته یا از کارافتاده تلقی بشید.
 • به کار قبلیتون برگردید.
 • مدتی که برای دریافت دستمزد مشخص شده بوده، تموم بشه.

unemployment insurance 2

[ad_2]