شعر درباره قضاوت کردن دیگران با مضامین زیبا

[ad_1]

قضاوت کردن ابدا کار درستی نمی باشد و هیچ وقت نباید در مورد دیگران و زندگی اون قضاوت کنیم و در مورد قضاوت و قضاوت در ادبیات فارسی و ادبیات دنیا شاعران اشعار زیبایی سروده اند که خوب تر است تا آخر مطلب شعر درباره قضاوت دنبال ما باشید.

شعر در مورد قضاوت

گلچینی از شعر درباره قضاوت

در واقع قضاوت در مورد گفتار، رفتار و نیت و فکر دیگران آسیبی رفتاری می باشد که رواج اون منجر به خراش جسم فکری و روانی اعضای جامعه و همچنین روابط بین فردی و مدنی می شود که شاعران در مورد قضاوت اشعار ناب با مفاهیم دلنشینی سروده اند که می توانید از اون در شبکه های اجتماعی نیز استفاده کنید به همین خاطر، در ادامه مطلب مجموعه ای از شعر درباره قضاوت را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم تا بتوانید از بین اون ها اشعاری ناب را انتخاب کنید.

اشعار زیبا در مورد قضاوت

 

چه کاری من به کار دیگری دارم

فقـط در خلـوت ِ خـود گفتــگـو کردم

و در خود من خودم را جستجو کردم

ندیـدم در کســی عیبــی؛ اگـر دیـدم

بـه او گفتــم و حفـظ ِ آبــــرو کردم

چه کاری من به کارِ دیگری دارم؟!

که نقص ِ هر کسی را من رفو کردم

دخالـت در امـور ِ دیگـری هـرگـز

و هـر حرفــی زدم حتــا اتـو کردم

قضاوت نیز چون غیبـت خطا باشد

که تنها خویشتن را زیر و رو کردم

از این بابت همیشه حال خوش دارم

و دستـم را بـرای هـر کـه رو کردم

به هر چیزی که رغبت داشتم اون را

بـرای ِ دیگــری هـم آرزو کردم

حصولِ هرچه آسان است با این شرط

بـه ایـن اندیشـه من همـواره خـو کردم

*****

گاه یادِ همان چند ستاره‌ی دور که می‌افتم

دور از چشمِ تاریکی

می‌آیم نزدیکِ شما

کمی دلم یواش بگیرد

خیالم راحت شود

جای برخی زخم‌ها را یاد بردن کنم

اما هنوز نگفته: ها!

باد می‌آید.

با این حال تو خودت قضاوت کن

من هنوز هم

بدترین آدم‌ها را دوست می‌دارم.

*****

قضاوت را گذارم در قیامت

خدایم داند و بازم خدایم

در ان ثانیه که تو دادی عذابم

شکایت کردم از تو از خدایم

مرا عمری به دنبالت کشاندی

سرانجامم به نابودی نشاندی

شکستی این قلب و

بر من گذشتی

تو رفتی قلبت و

بر من تو بستی

بگو شیوه زمانه با من این بود؟

یا که سهمم از دنیا چنین بود

چه شبها را که من افسوس کشیدم

در این عشقم چه منتها کشیدم

دلم کوه غم و دریای ناراحتی

نگاهم خسته وتاریک و بی روشنایی

نمیدانم چه شد عهدت شکستی

رخت را با دلم بیگانه جستی

نمیخواهم بدانم از سرانجام

دلت جایی دگر کرده پرواز

خیانت تا ابد پنهان نماند

قضاوت میکند اکنون خدایم

خدایم داند و بازم خدایم

تو را اکنون به این دنیا سپارم

به این دنیای بی فردا سپارم ….

*****

اشعار زیبا در مورد قضاوت

 

شعر در مورد قضاوت با مفاهیم ناب

در کنار تواَم! دوست‌ من‌

احساسم‌ را با تو در بین‌ می‌گذارم‌

فکر‌هایم‌ را با تو قطعه‌ می‌کنم‌

راهی‌ مشترک‌ نزد‌ِ پایت‌ می‌گذارم‌

اما ازآن‌ِ تو نیستم‌

با وظیفه‌ خود زند‌گی‌ می‌کنم‌

مرا به‌ ماندن‌ مجبور نکن‌! دوست‌ من‌

احساسم‌ را به‌ کفه‌ی‌ قضاوت‌ نگذار

نه‌ فکر‌یی‌ برایم‌ معین‌ کن‌

و نه‌ راهی‌ برای‌ درنوشتن‌

به‌ تصاحبم‌ نکوش‌ُ

تعهداتم‌ را نادیده‌ مگیر

اگر از آزادی‌ محرومم‌ کنی‌

دوست‌ من

تو را از بودنم‌ محروم‌ خواهم‌ کرد

*****

قبل از شروع

به قضاوت نشستیم

باد می وزید

برگهای اوستا به گونه های ما می خورد

و ما در خیال باطل خود مسرور

از ادراک قوانین مواج بادها

در بین حمله نورها

چشمانمان به زردی برگها افتاد

ولی در دید پوچمان

چیزی نبود جز کشتن واژه ها

پس چو گوشواری زرین

به گوشهایمان آویختیم

پند های شیرین تو را

و نهفتیم گوشهایمان را

در هزار توی چادرها

نه از برای رنگ اون

و نه بخاطر شادی زنگ اون

برای پوچی مبادا

پس به قضاوت نشستیم

در انتخاب نشانه ها

قبای پاره به بدن بود

نه شاخسار پرگل آزادی بهار

حال تو دیگر نیستی

تو بیگانه ای

در برابر دیدگانمان

*****

مجموعه ای از شعر درباره قضاوت

اشعار زیبا در مورد قضاوت

اما حیف من از ان جاده عبور کرده بودم….

چقدر ناراحت و تامل انگیز…..

جاده……عبور……..

درود نازنین ماه منیرم…….

خوشی بردم هر چند خوشی و آموختنی هوراه با گس تلخی…

درود دختر بزرگوارم…

امید که پی در پی شاهد زیبایی افرینی هایت باشیم…

من که تصویری ندارم در دید هیچ کس

خوب شد هر گز نبودم تکیه گاه هیچ کس

کاش فنجانی نسازد کوزه گر از خاک من

تا نیفتد در دلم فال سیاه هیچ کس

زیر بار ظلممان دارد زمین خم میشود

بی تفاوت شد خدا هم چون که آه هیچ کس…

بهترین تقدیر گلها برداشتن و پژمردن است

تلاش کن هیچ وقت نباشی دلبخواه هیچکس

آخرش چوپان تو را با خنده ای سر میبرد

کاش میشد تا نباشی در پناه هیچ کس

سرانجام در زجر هستی قرص نانت میکنند

ماه دور از دست باش و قرص ماه هیچکس…..

*****

می گوید قضاوتش نکرده ای

و هیچ کلمه ای در کلامت

خارج از خط نبوده است

که خارجش کند از خط

و حق داشته ای حتا

اون تبسم تلخ را

همانند پلاکی زنگ زده

میخکوب کنی

بر سر در تمام خواب و خیالاتش

*****

گلچینی از شعر درباره قضاوت

 

شعر های ناب کوتاه و  طولانی در مورد قضاوت

در چهار جهت اصلی

چهار گل رازقی کاشته ای

بوی خوش رازقی ما را درخشان

مملو از قضاوتی زودگذر به شب می سپارد

*****

خانه طاعات عمارت مکن

کعبه آفاق بازدید مکن

امه تلبیس نهفته مخوان

لباس ناموس قضاوت مکن

*****

پناهم ده بین اون طنین امن نجوایت،

که پیدا کرده ام از جدید وجودی را بسان مهر

که گرمی می طراود شبزده،خسته حقیر ِ بی نصیبم را.

هراسم نیست گاهی روح عریان می شود در قاب چشمانت

و شادی از واژه ها جاری ست.

تو را من بی قضاوت دیده ام آری،

تو هم بی حکم و قانون بین

جنون ِ تلخکام ِ بی شکیبم را.

تمام ذهن من خرسند و رقصان است.

بر پا کرده ای با شعر و علاقه و درد،احساسی

که کس را هرگزش ادارک یارا نیست،

بفهمد این هنرمندانه مرگ ِ بی رقیبم را.

*****

خوبه یاد بگیریم که؛

دخالت در زندگی دیگران، کنجکاوی نیست،

فضولیه گرامی من…

تندگویی و قضاوت در مورد دیگران، انتقاد نیست،

اسمش توهینه…

*****

اشعار ناب و زیبا در مورد قضاوت

شما دوستان عزیزان در شکل تمایل با کلیک بر روی شعر زیبا می توانید اشعار ناب با مفاهیم دلنشینی را مشاهده کنید.

 

منبع : آرگا

[ad_2]