ظرفیت فروش ماشین در قرعه کشی (به تفکیک) • جونی

[ad_1]

قرعه کشی خودرو

در سومین دوره قرعه‌کشی ماشین در سامانه یکپارچه تخصیص ماشین نزدیک به۶۰ هزار ماشین عرضه می‌شود که ۵۰ درصد ظرفیت قرعه‌کشی به طرح جوانی و ۲۰ درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص می یابد که فراتر از ۱۰ درصد مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۱ است. ظرفیت سومین طرح فروش یکپارچه ماشین(فروش عالی و نزد فروش) امروز ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ اعلام شد.

سومین مرحله قرعه‌کشی خودروها در سامانه یکپارچه تخصیص ماشین از ساعت ۱۴امروز شروع شده که جزئیات خودروهای عرضه شده و شانس برنده شدن در این مرحله از قرعه کشی ماشین ذکر شده است.

امروز ثبت‌نام در سومین دور قرعه‌کشی ماشین در سامانه یکپارچه به آخر رسید و ۶ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۳۸۴ نفر برای خرید ماشین از این سامانه ثبت‌نام کردند. در حالی که تعداد خودروهای عرضه شده در این مرحله از قرعه‌کشی نسبت به مرحله قبل حدودا نصف شده و تنها ۶۰ هزار ماشین بود، تعداد متقاضیان افزایش یافت. بنابراین، شانس برنده شدن ماشین برای هر یک متقاضیان به ۰.۹ درصد کاهش یافت.

شانس برنده شدن در قرعه کشی سامانه فروش یکپارچه ماشین

مرحله قرعه کشی نوع متقاضی سهمیه تعداد عرضه تعداد متقاضی احتمال برد(درصد)
اول کل ۱۷۹/۹۱۱ ۴/۱۷۵/۳۵۲ ۴.۲%
عادی ۵۰% ۸۸/۴۵۶ ۴/۰۳۰/۲۰۰ ۲.۲%
طرح جوانی فراوانی ۵۰% ۸۸/۴۵۶ ۱۴۵/۱۵۲ ۶۰.۹%
دوم کل ۷۶/۷۰۰ ۶/۰۵۷/۵۵۵ ۱.۳%
عادی ۴۰% ۳۱/۹۸۴ ۵/۷۴۰/۳۱۴ ۰.۶%
طرح جوانی فراوانی ۵۰% ۳۷/۰۴۶ ۲۰۰/۳۳۹ ۱۸.۵%
طرح جایگزینی ماشین فرسوده ۱۰% ۷/۶۷۰ ۱۱۶/۹۰۲ ۶.۶%
سوم کل ۶۰/۰۰۰ ۶/۶۸۴/۳۸۴ ۰.۹%
عادی ۳۰% ۱۸/۰۰۰ ۶/۱۹۵/۰۷۲ ۰.۳%
طرح جوانی فراوانی ۵۰% ۳۰/۰۰۰ ۳۶۴/۰۶۳ ۸.۲%
طرح جایگزینی ماشین فرسوده ۲۰% ۱۲/۰۰۰ ۱۲۴/۵۶۹ ۹.۶%

 

محصول تعداد شرکت کنندگان ظرفیت شانس برنده شدن
لاماری ایما ۷۳.۴۹۹ ۱۵۳ ۱ به ۴۸۰

نتایج قرعه کشی سومین فروش یکپارچه – طرح عادی

شرکت فروش ماشین متقاضیان ظرفیت فروش
ایران ماشین عالی ۲۰۶ تیپ۲ ۱,۵۶۶,۲۴۶ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس TU5 ۲,۲۸۵,۱۶۱ نفر ۱,۰۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس XU7P ۱,۱۸۳,۳۹۸ نفر ۴,۰۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا اتومات ۲۳,۷۱۸ نفر ۷۰۱ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا دستی ۳۱,۵۱۲ نفر ۳,۶۵۳ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو ۲۴,۹۵۶ نفر ۱,۶۷۶ دستگاه
ایران ماشین عالی دناپلاس توربو AT ۲۷۷,۷۹۳ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو AT ۲۵,۹۷۲ نفر ۳,۶۱۱ دستگاه
ایران ماشین عالی رانا پلاس ۲۶۲,۷۷۳ نفر ۲۵۰ دستگاه
ایران ماشین عالی سورن پلاس ۲۴۸,۹۹۱ نفر ۳,۲۵۰ دستگاه

در سومین مرحله فروش یکپارچه ایران ماشین در سال ۱۴۰۱، بیش از ۲۵۴ هزار نفر برای حدود ۱۰ هزار ماشین نام نویسی کرده‌اند.

نتایج قرعه کشی سومین فروش یکپارچه – طرح جوانی فراوانی

شرکت فروش ماشین متقاضیان ظرفیت فروش
ایران ماشین عالی ۲۰۶ تیپ۲ ۳۴,۸۹۷ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس TU5 ۱۵۹,۰۵۶ نفر ۱,۰۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس XU7P ۴۸,۰۷۴ نفر ۴,۰۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا اتومات ۲۹۹ نفر ۲۹۹ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا دستی ۳۴۷ نفر ۳۴۷ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو ۳۲۴ نفر ۳۲۴ دستگاه
ایران ماشین عالی دناپلاس توربو AT ۳,۳۵۰ نفر ۵۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو AT ۳۸۹ نفر ۳۸۹ دستگاه
ایران ماشین عالی رانا پلاس ۳,۷۸۵ نفر ۲۵۰ دستگاه
ایران ماشین عالی سورن پلاس ۴,۴۲۱ نفر ۳,۲۵۰ دستگاه

*در جدول فوق، منظور از «متقاضیان» افرادی هستند که واجد شرایط بودند.

در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده در سومین فروش یکپارچه ایران ماشین در سال ۱۴۰۱، بیش از ۸۰ هزار نفر برای حدود ۵ هزار ماشین نام نویسی کرده بودند.

نتایج قرعه کشی سومین فروش یکپارچه – طرح جایگزینی ماشین فرسوده

شرکت فروش ماشین متقاضیان ظرفیت فروش
ایران ماشین عالی ۲۰۶ تیپ۲ ۱۸,۵۵۳ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس TU5 ۳۶,۸۱۵ نفر ۳۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی پارس XU7P ۱۶,۴۱۲ نفر ۱,۶۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا اتومات ۳۸۴ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش تارا دستی ۴۳۲ نفر ۸۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو ۱,۲۲۲ نفر ۴۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی دناپلاس توربو AT ۱,۹۰۸ نفر ۲۰۰ دستگاه
ایران ماشین نزد فروش دناپلاس توربو AT ۴۰۷ نفر ۸۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی رانا پلاس ۱,۹۳۱ نفر ۱۰۰ دستگاه
ایران ماشین عالی سورن پلاس ۲,۱۶۸ نفر ۱,۳۰۰ دستگاه

*در جدول فوق، منظور از «متقاضیان» افرادی هستند که واجد شرایط بودند.

نتایج قرعه کشی سومین فروش یکپارچه سایپا

مدل نوع فروش متقاضیان ظرفیت فروش
سایناS عالی – طرح عادی ۷۱,۵۷۵ نفر ۹,۱۰۸ دستگاه
سایناS عالی – طرح جوانی ۸۹۲ نفر ۸۹۲ دستگاه
سایناS عالی – طرح فرسوده ۱,۵۷۷ نفر ۲,۰۰۰ دستگاه

*در جدول فوق، منظور از «متقاضیان» افرادی هستند که واجد شرایط بودند.

[ad_2]