عکس| زبیر خوب نفس در حمایت از مهسا امینی موهایش را تراشید

[ad_1]

به شرح دیلی فوتبال؛ زبیر خوب نفس بازیکن تیم استقلال با انتشار پستی در اینستاگرام اعلام کرد در حمایت از مهسا امینی و همدردی با مردم ایران مواهیش را تراشیده است.

عکس| زبیر نیک نفس در حمایت از مهسا امینی موهایش را تراشید

زبیر خوب نفس کچل کرد

اینستاگرام دیلی فوتبال

 [ad_2]