عکس| واکنش توهین آمیز پسر مهران مدیری به ویدیو جدید پدرش؛ اعتقاد واقعی مجری تلویزیون چیست؟

[ad_1]

به شرح سرویس منهای فوتبال؛ پسر مهران مدیری با انتشار یک استوری توهین آمیز در اینستاگرام با ابله خطاب کردن منتقدان پدرش، ویدیو جدید مهران مدیری و اعتراف به اشتباهش را نتیجه فشارها روی او فهمید.

پسر مهران مدیری نوشت: واکنش اول آدم های معروف درون ایران به شرایط کنونی اعتقاد واقعی آنها است.

  • زیادتر ببینید:
  • اعتراف مهران مدیری به اشتباهش: ایران را یکپارچه می خواهیم؛ مالک آثارم صداوسیما است

عکس متن توهین آمیز پسر مهران مدیری و واکنش به فیلم جدید پدرش که در اینستاگرام منتشر شده است را دید کنید.

عکس| واکنش توهین آمیز پسر مهران مدیری به ویدیو جدید پدرش؛ اعتقاد واقعی مجری تلویزیون چیست؟

بازنشر محتوای شبکه های اجتماعی تنها به منظور آگاهی رسانی منتشر شده و نظرات بیان شده در اون الزاما بازتاب دیدگاه رسانه دیلی فوتبال نیست.

عکس واکنش پسر مهران مدیری به ویدیو جدید پدرش

اینستاگرام دیلی فوتبال

 [ad_2]