فال ابجد امروز سه شنبه 26 مهر 1401 [+ نحوه گرفتن فال ابجد]

[ad_1]

فال ابجد امروز دوشنبه 26 مهر 1401 را برایتان در این نوشتار قرار داده‌ایم تا دسترسی آسانی به این فال داشته باشید و طالع خود را ببینید. در ادامه با ما در جونی دنبال باشید.

فال حروف ابجد یکی از فال‌های پرطرفدار و فراوان کهنه است که افراد بسیاری به پیشگویی‌ها و طالع‌های این فال اعتقاد دارند. که در پایین این صفحه علاوه بر معرفی حروف ابجد، به تبدیل این حروف به اعداد معادل و همچنین طالع بینی با حروف ابجد و طالع بینی ازدواج با اون پرداخته ایم. اگر به فال و طالع بینی علاقمند هستید حتما قسمت انواع فال و طالع بینی جونی رو دنبال کنید.

زیادتر بخوانید:

فال ابجد امروز دوشنبه 26 مهر

در ادامه متولدین امروز را با تعبیر و فالشان برایتان قرار داده‌ایم. همچنین در آخر این نوشتار راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد را برایتان گذاشته‌ایم.

فال ابجد امروز 21 مهر
فال ابجد امروز 26 مهر, فال ابجد امروز, فال ابجد, فال

فال ابجد امروز متولدین فروردین

فال ابجد شما: ب ج ب

تعبیر ابجد: این نیتی که کرده ای خوب است و در کارت گشایش دیده میشود. به زودی خبری به تو میرسد که تو را شادمان میکند. اگر تصمیم پیوند و خویشی داری انجام بده فراوان خوب است. اگر کسی پند و اندرز به تو کرد اون را بپذیر مصلحت تو در اون است. امسال سال خوبی برای توست. به خدا توکل کن تا گشایش بیشتری در کارت پیدا شود.

فال ابجد امروز متولدین اردیبهشت

فال ابجد شما: آ آ ج
تعبیر ابجد: از خصومت دست بردار و اگر تصمیم انجام کاری ناصواب داری، یا فکری بد در سر داری از اون دست بردار. از کسی که چشمانی آبی تاریک و رنگی قرمز دارد دوری کن. کسی از تو رنجور شده باید از او دلجویی کنی. اگر خواسته و آرزویی داری تا چند روز آینده به اون میرسی. صدمه ای متوجه توست. صدقه بده انشا خدا رفع خواهد شد. از فکر بد، پول و در آمد حرام دوری کن. در همه ی کارها به خدا توکل کن.

فال ابجد امروز متولدین خرداد

فال ابجد شما: ب ب ب
تعبیر ابجد: نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به موفقیت و شادمانی می رسی. سپاس خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر تصمیم ازدواج و یا معامله ای داری و یا تصمیم شراکت و اندوخته گذاری داری بخت با تو یار است، به شرط انکه خود نیز اراده کنی. اگر با کسی در گیر هستی سرانجام به نفع تو خاتمه می یابد.

فال ابجد امروز متولدین تیر

فال ابجد شما: آ د د
تعبیر ابجد: طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد . آدمی شتابزده و عجول هستی. زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد فریب و نیرنگ زدن به تو است. مواظب باش به دام او وابسته نشوی. اگر تصمیم مسافرت داری تا پانزده روز اون را به دیر کرد بیانداز تا از تنبلی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است خارج بیایی. مدتی است با خودت درگیر هستی. زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب و به پروردگار توکل کن. همه چیز در دست اوست و هر چه او مصلحت بداند همان میشود.

فال ابجد امروز متولدین مرداد

فال ابجد شما: ج آ ج
تعبیر ابجد: به آنچه که نیت کرده ای میرسی اما باید حوصله داشته باشی. کسی در پی بدگویی و صدمه زدن به توست اما برنده نمیشود. این روزها نادانی میکنی و به اندرز و نصایح دیگران توجه نمیکنی. در این فکر هستی که سرانجام کارت چه میشود اگر حوصله کنی کارت سر و سامان میگیرد. اگر تصمیم انجام کاری را داری چند روزی دست نگهدار.

فال ابجد امروز متولدین شهریور

فال ابجد شما: ب ب آ
تعبیر ابجد: طالعت خوب است و نیتت بر آورده می شود اما نباید عجله کنی، بلکه باید صبور باشی تا سرانجام شرایط بر وفق مراد تو گردد. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود. اگر تصمیم فروش چیزی را داری حوصله کن چون به نفع تو نخواهد بود. اگر چشم به راه رسیدن خبر از جانب کسی هستی، به زودی خبری از او به تو میرسد و از اون خبر خوشحال میشوی. هیچ تشویشی به قلب راه نده، زیرا در آینده نزدیک همه چیز به نفع تو تغییر خواهد کرد و با توکل به خدا به مراد و خواسته ی خود خواهی رسید.

فال ابجد روزانه متولدین مهر

ابجد فال شما: آ د د
تعبیر ابجد: طالعت خوب است اما اگر راحت طلب هستی، از این نیت که کرده ای منصرف شو چون پشیمان خواهی شد . آدمی شتابزده و عجول هستی. زنی کوتاه قد و سفید چهره درصدد فریب و نیرنگ زدن به تو است. مواظب باش به دام او وابسته نشوی. اگر تصمیم مسافرت داری تا پانزده روز اون را به دیر کرد بیانداز تا از تنبلی و غمی که تو را به خود مشغول کرده است خارج بیایی. مدتی است با خودت درگیر هستی. زندگی شیرین و با ارزش است ، خودت را دریاب و به پروردگار توکل کن. همه چیز در دست اوست و هر چه او مصلحت بداند همان میشود.

فال ابجد روزانه متولدین آبان

ابجد فال شما: ج د د
تعبیر ابجد: با این تصمیم و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. خوب تر است اون را از سر خارج کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید. کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن. اگر در همه امور به خدا توکل کنی در کارت گشایش پیدا میشود و به خواسته میرسی.

فال ابجد روزانه متولدین آذر

ابجد فال شما: ج ج ب
تعبیر ابجد: طالع خوبی داری. چیزی را که از دست داده ای مجدد به دست خواهی آورد، به تو تهمت یا طعنه میزنند ولی صدمه به تو نمیرسد چون کسی نمیتواند به آسانی به تو صدمه بزند. به زودی گشایشی در کارت پیدا میشود به پروردگار توکل کن تا گره کارت دوباره شود و به خواسته ات برسی . انشاءالله

فال روزانه ابجد متولدین دی

ابجد فال شما: د ب ب
تعبیر ابجد: نیت خوبی کردی. تصمیم انجام هر کاری را داری ،در اون به موفقیت می رسی. به زودی از درد و غم آزادی می یابی. نقص تو اینست که راز دلت را به همه میگویی از این کار دوری کن. در هر کاری به خدا توکل کن تا کارت کامل انجام شود.

فال روزانه ابجد متولدین بهمن

ابجد فال شما: ب ب ب
تعبیر ابجد: نیت خوبی کرده ای طالعت با تو یار است و به موفقیت و شادمانی می رسی. سپاس خدا را در همه وقت به جا بیاور اگر تصمیم ازدواج و یا معامله ای داری و یا تصمیم شراکت و اندوخته گذاری داری بخت با تو یار است، به شرط انکه خود نیز اراده کنی. اگر با کسی در گیر هستی سرانجام به نفع تو خاتمه می یابد.

فال روزانه ابجد متولدین اسفند

ابجد فال شما: ج د د
تعبیر: با این تصمیم و نیتی که در سر داری ممکن است سلامتت به خطر بیافتد. خوب تر است اون را از سر خارج کنی وگرنه صدمه سختی خواهی دید. کسی به تو طعنه میزند از او دوری کن. اگر در همه امور به خدا توکل کنی در کارت گشایش پیدا میشود و به خواسته میرسی.

راز و رمز حروف ابجد و نحوه گرفتن فال با حروف ابجد

کلمه ابجد به چهار سخن ابتدایی الفبای گذشته سامی نشانه می کند که به جای اعداد از اون استفاده می شد. یعنی با استفاده از حروف ابجد، ارزش عددی حروف مشخص می شد و در نظم بندی، طالع بینی و علوم غریبه از این حروف استفاده می شد. این حروف روشی برای مرتب سازی حروف در زبان عربی بر پایه الفبای اولیه خط فنیقی است. گاهی مواقع از این روش برای شماره گذاری صفحات یا موارد استفاده می شود نزد از هر کاربردی خوب تر است با روش محاسبه حروف ابجد که در این قسمت از نمناک شرح داده شده است دوست شویم.

انواع حروف ابجد

سه نوع حروف ابجد وجود دارد که عبارتند از:

  • ابجد کبیر
  • ابجد صغیر
  • ابجد وسیط

اعداد نسبت داده شده به 28 سخن ابجد کبیر از یک تا هزار است. در واقع اعداد 1 تا 1000 بین 28 سخن عربی تقسیم شده است. اگر هر یک از اعداد حروف ابجد کبیر که از 9 بزرگتر است را به 9 تقسیم کنیم باقیمانده اون اعداد ابجد صغیر خواهد بود و اگر به جای 9، اعداد ابجد کبیر را به 12 تقسیم کنیم، باقیمانده اون ابجد وسیط است. اما بیشترین موارد استفاده را حروف ابجد کبیر دارد.

به مربع ارزش عددی حروف ابجد کبیر، ابجد اکبر گفته می شود. برای مثال ابجد اکبر سخن «ی» برابر با 100 و یا ابجد کبیر سخن «ق» برابر 10000 خواهد بود.

 

زیادتر بخوانید:

 

نظر شما درباره فال ابجد امروز 26 مهر 1401 چیست؟ نظرات خود را با ما در قسمت کامنت‌های جونی به اشتراک بگذارید.

[ad_2]