فال حافظ امروز سه شنبه 26 مهر/بکش سختی منزل به یاد عهد آسانی

[ad_1]

فال حافظ امروز سه شنبه 26 مهر را مطالعه کرده و از اتفاقات در راه راهتان مطلع شوید.

به شرح وقت سحر، فال حافظ امروز سه شنبه 26 مهر به شما توصیه می کند: بزرگان صحیح گفته اند که قلب به قلب راه دارد و شما ایمن باشید که او هم به شما فکر می کند.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین فروردین

دریغا عیش شبگیری که در خواب سحر بگذشت

ندانی قدر وقت ای قلب مگر زمانی که درمانی

آزرده از همرهان بودن راه کاردانی نیست

بکش سختی منزل به یاد عهد آسانی

تعبیر

تفسیر فال حافظ امروز شما علامت می دهد بزرگان صحیح گفته اند که قلب به قلب راه دارد و شما ایمن باشید که او هم به شما فکر می کند. گره از ابروانتان دوباره کنید که کارها بر وفق مرادتان نزد می رود. شب را به خواب نگذران که وقت خوبی برای عبادت است همراهانتان زیادتر کارها را دشوار می کنند.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین اردیبهشت

بگفتمی که چه ارزد باد ملایم طره دوست

گرم به هر سر مویی هزار جان بودی

برات خوشدلی ما چه کم شدی یا رب

گرش علامت امان از بد تاریخ بودی

تعبیر

تفسیر فال حافظ امروز شما علامت می دهد ناشکری نکنید. با بزرگ و شکایت عزت نفس تان کاسته می شود. سر خویش را جهت نیاز جز به آستان پروردگار جلوی هیچ بنده ای خم نکنید. با سرنوشت خودتان نجنگید آنچه سرنوشت برایتان رقم زده همان اتفاق می افتد.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین خرداد

هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت

وکه هر صباح و مسا شمع مجلس دگری

ز من به حضرت آصف که می برد پیام

که یاد گیر دو مصرع ز من به ردیف دری

تعبیر

فال حافظ امروز شما علامت می دهد به خواسته خود می رسی اگر سختی ها و مرارتهای راه را صبر کرده و بر پروردگار توکل داشته باشی. هیچ وقت امید خود را ازدست مده از تو حرکت و از خدا برکت.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین تیر

مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب

که در پی است ز هر سویت آه بیداری

نثار خاک رهت نقد جان من هر چند

که نیست نقد جاری را بر تو کمی

تعبیر

فال حافظ امروز شما می گوید دست به سوی هر گلی بلند می کنید خاری از اون به دستتان می نشیند یعنی اینکه به هر کسی که نرد عشق می بازید جراحت می بینید. فراوان ناراحتید، فکر می کنید شکست خورده اید کفر می گوئید. دلتان را صاف کنید دوباره هم امتحان کنید.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین مرداد

گله از زاهد بدخو نکنم شیوه این است

که چو صبحی بدمد در پی اش افتد شامی

یار من چون بخرامد به تماشای چمن

برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی

تعبیر

تفسیر فال حافظ شما می گوید فراوان مقاوم و دشوار به مرادتان خواهید رسید طوری که در این راه پخته می شوید و تجربه های فراوان به دست می آورید. از شیوه روزگار فراوان گله مند هستید مدام در پی برآورده شدن حاجتتان می باشید. به زودی خبری به شما می رسانند که دلیل حل شدن مشکلاتتان می شود.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین شهریور

پدر تجربه ای قلب تویی آخر ز چه روی

حرص مهر و وفا زین پسران می داری

کیسه سیم و زرت پاک بباید پرداخت

این حرص ها که تو از سیمبران می داری

تعبیر

فال حافظ امروز شما علامت می دهد اینقدر بی تابید که دیگران از وضع شما دلواپس و ناراحت هستند. در این تاریخ است که نباید از یاد خدا غافل باشید. اتفاقاتی در شرف انجام است که شما از اون بی خبرید. زیاده طلبی را کنار بگذارید و روزهای خوش جوانیتان را با غم نگذرانید و توقع خودتان را کم کنید.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین مهر

به سرکشی خود ای سرو جوی آب مناز

که گر بدو رسی از شرم سر فروداری

دم از ممالک خوبی چو آفتاب زدن

تو را رسد که غلامان ماه رو داری

تعبیر

فال حافظ امروز شما این تفسیر را دارد که با خاطرات خودتان زندگی می کنید. دلتان گوهر رازها زیبا و خوش است. رقیبان شما نزد رویتان قد علم کرده اند کاری نکنید که سپس های دلیل پشیمانی شود. کسانی را دارید که حاضرند برای رسیدن به خواسته به شما کمک کنند. راه و روش تان آیین خوبان است.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین آبان

چنگ در پرده همین می دهدت پند ولی

وعظت اون گاه کند سود که قابل باشی

در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است

حیف باشد که ز کار همه غافل باشی

تعبیر

فال حافظ امروز شما علامت می دهد برای کاری که نیت کرده اید اگر تلاش کنید فراوان زود به مرادتان می رسی. شانس به شما رو کرده، حیف است اگر اون را از خود دور کنید. روزگارتان آنقدر خوب می شود که تمام غم ها و غم های قبل را یاد بردن می کنید. برای رسیدن به مرادتان کمی سختی می کشید ولی اگر دانا باشید به راحتی به نیات خودتان می رسید.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین آذر

می ترسی ز آه آتشینم

تو دانی خرقه پشمینه داری

به داد خمار مفلسان رس

خدا را گر می دوشینه داری

تعبیر

تفسیر فال حافظ شما می گوید کمی پند و اندرز پذیر باش و فقط سخن خودت را نزن. تو که دلت همانند آفتاب روشن است و همانند آیینه صاف، پس برای چی با بدان نشست و بلند شد داری. برای چی می خواهی با سرنوشت خود بجنگی.

فال حافظ امروز 26 مهر متولدین دی

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در نزد

وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی

بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی که زندانی قفسی

تعبیر

فال حافظ امروز شما می گوید در گذر عمر غافل مانده اید اگر می خواهید به قله های موفقیت صعود کنید از تجربه ی پیران استفاده کنید تا خودتان نیز همانند عمری طولانی و با عزت داشته باشید. فراوان زود گول ظاهر مردم را می خورید و خودتان را کوچک می شمارید. مقامتان بالا می رود و زبانزد ویژه و عام می شوید.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین بهمن

اون دم که با تو باشم یک سال هست روزی

و اون دم که بی تو باشم یک ثانیه هست سالی

چون من خیال رویت جانا به خواب بینم

کز خواب می نبیند چشمم بجز خیالی

تعبیر

فال حافظ امروز شما سخن پند آموز از این دارد که به مرادتان رسیده اید ولی می ترسید انچه را که سختی به دست آورده اید از دست بدهید، ایمن باشید که همه ی آنها ماندنی است. اتفاقی می افتد که حتی تصورش هم مایه ی تعجب است و برای شما فرصتی فراوان عالی به شمار می آید.

فـال حـافـظ امروز 26 مهر متولدین اسفند

بوی جان از لب خندان قدح می شنوم

بشنو ای خواجه اگر زان که مشامی داری

چون به وقت وفا هیچ ثباتیت نبود

می کنم سپاس که بر نوع دوامی دارید

تعبیر

فال حافظ امروز شما می گوید در میان عده ای ارج و قرب بالایی دارید و در جای دیگر همه چشم به راه ورودتان می باشند. بخت با شماست، خوشحال باشید و خدا را سپاس کنید که نوع و ظلم از بین رفته و جای اون را مهر و وفا آمده است. زیادتر با خدا باشید و نماز شب بخوانید تا راهتان را گم نکنید.

[ad_2]