قدم ارزشمند بیمه مرکزی در عرضه لباس های تکافل

[ad_1]

فراوان کوتاه اگر بخواهیم ؛ تکافل و فعالیت‌ آنرا معرفی نماییم می توان گفت که : [ تکافل برادر خوانده بیمه و عملیات بیمه گری ست !] با این تفاوت که بیمه گری ریشه در فنون مبتنی بر اصول معامله و بازرگانی و سابقه ای ۳۰۰۰ ساله دارد و از قرن 16 میلادی کم کم در اروپا رایج و پس از انقلاب اول صنعتی به یکی از خدمات مالی اصلی در حمایت از قسمت های صنعت ، خدمات ، بازرگانی و اشخاص حقیقی و خانوارها تبدیل شد . تا نزد از انقلاب صنعتی عرضه لباس های بیمه عمر و زندگی مورد مخالفت کلیسا قرار می گرفت و بیمه گران را وابسته چالش با مقامات مذهبی دین مسیحیت می کرد لیکن بعدها کشیشان نیز از مخالفت با فروش بیمه نامه های عمر و زندگی منصرف و آنرا بعنوان خدمتی معقول و ناظر افراد و خانواده ها و موجب نیرومند بنیانهای اقتصادی – اجتماعی پذیرفتند .
اولین رشته بیمه ای که بطور فراگیر عرضه شده ، بیمه کالاهای تجاری که توسط کشتی ها حمل می شدند تحت عنوان #بیمه باربری دریایی بوده و بعلت حجم بالای تقاضای این بیمه نامه ها ، اولین تقسیم بندی فعالیت‌ بیمه ای در دروس بیمه ای هنوز هم تحت عنوان : بیمه های دریایی و غیر دریایی شناخته می شوند. کم کم بیمه های آتش سوزی ، زندگی ، مهندسی و … و بیمه های اجتماعی شامل بازنشستگی و معالجه بعلت حمایت از نیروهای کار بطور وسیع در خدمت جوامع انسانی قرار گرفت .

تاریخچه ورود بیمه در سرزمین ما به تاریخ ناصرالدین شاه قاجار و قرار داد وی با یک تبعه انگلیسی بر میگردد. در ایران ابتدا فروش بیمه از سوی برخی علمای مذهب امامیه بعنوان معاملات غرری بخصوص در مورد بیمه های عمر مورد اشکال شرعی بود و این دیدگاه تا آغاز انقلاب سال ۵۷ ادامه داشت .تا اینکه در نهایت چندین نفر از مراجع تقلید مذهب امامیه فتوای بلااشکال و عدم مغایرت فعالیت‌ بیمه گری با اصول شرعی دین مبین اسلام را اعلام و بدین ردیف کوشش بیمه گران ایرانی در همه رشته ها مورد پذیرش فقهای مذهب تشیع اثنی عشری قرار گرفت .

لیکن در سایر کشورهای اسلامی که پیرو تعالیم مذاهب اهل سنت هستند ، علمای اون مذاهب ، اشکالات شرعی به فعالیت‌ بیمه گری که بارزترین ایراد همان غرر در بیمه گری بخصوص در رشته بیمه های زندگی می باشد همچنان مطرح است .در کشورهای عربستان سعودی،مالزی ، سودان این مباحث پررنگ تر از سایر کشورهای اسلامی ست .اما با این وصف انجام فعالیت‌ بیمه گری در رشته های اموال ، وظیفه مالی اشخاص ثالث، مهندسی، معالجه ، رویدادها در اون کشورها چندان مورد ایراد نیست ،لذا شرکت های بیمه بازرگانی در اون کشورها در این رشته ها کوشش دارند.

فقها و اندیشمندان اقتصادی کشورهای اسلامی، برادران اهل سنت دست به یک ابتکار نوظهور زدند و فعالیت‌ حمایتی لباس های #تکافل بر مبنای اصل #تعاون را طراحی و شرکت های تکافل مستقیم و تکافل اتکایی در اون کشورها تاسیس و شروع به کوشش نموده اند .
بر پایه آخرین آمارها و اطلاعات قسمت قابل توجه ای از پرتفوی ،خدمات شرکت های تکافل این کشورها عرضه می گردد و تجربیات ارزشمندی نیز تاکنون نتیجه نموده اند .

در ایران همانطور که در سطور بالا نشانه شد از نظر اصول شرعی بنا بر نظرات مراجع مذهب امامیه فعالیت‌ بیمه گری اجتماعی و بازرگانی بلا سد است . لیکن بعلت اینکه هموطنان گرامی اهل سنت در ایران نیز بتوانند از خدمات لباس های حمایتی خانوار و کسب و کار برخوردار و استفاده برداری نمایند ، از حدود دو دهه نزد داستان راه اندازی شرکت ها و صندوق های #تکافل در بیمه مرکزی مطرح شد و در چند ماهه قبل ، بیمه مرکزی ایران و پژوهشکده بیمه در اقدامی ارزشمند اقدام به انجام مطالعات مبسوط و تلاش در جهت راه اندازی خدمات مالی حمایتی تکافل اسلامی نموده اند . این اقدام گامی مثبت در جهت تعمیم این لباس ها می باشد . گرچه صرفنظر از مباحث فقهی و تفاوت دیدگاههای شرعی در زمینه بیمه گری و تکافل نکته حائز با ارزش و مهم بودن در اقدام بیمه مرکزی ایران بعنوان نهاد ناظر اینگونه فعالیت‌ مالی در کشورمان ؛ پیاده سازی فعالیت‌ تکافل مکمل بیمه گری در مواردی که وفق اصول بیمه گری و قانون اعداد عظیم و فقدان تجانس و همگنی کامل ریسک ها و … توجیه فعالیت‌ بیمه گری را منسوخ می کند، امکان استفاده برداری از این روش حمایتی و اطمینان ساز بجای لباس های بیمه در قبال ریسک های #بیمه ناپذیر در راستای پشتیبانی از خانواده ها ، بنگاههای اقتصادی، پروژه های کسب و کار آماده می شود .

از این منظر ، تصمیم بیمه مرکزی ایران در راه اندازی خدمات تکافل و اتکایی تکافل تمجید برانگیز و شایسته است . اگر خدا بخواهد این اقدام به موفقیت نائل و خدمت مالی نوینی در اختیار فضای کسب و کار مردمی و هموطنان گرامی از این پس قرار گیرد .

*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه 

[ad_2]