قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران امروز شنبه 22 مرداد 1401

[ad_1]

قیمت آپارتمان در منطقه ۱ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در دارآباد ، پور ابتهاج ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران باهنر ، خان سفید ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در زعفرانیه، حسینی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مینی سیتی، شهرک نفت ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شریعتی، محدوده تجریش ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دربند، محدوده ظهیرالدوله ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دربند، احمد زمانی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در زعفرانیه، طاهری ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دیباجی شمالی، نوریان ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دزاشیب، کریمی ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولنجک، سامان ۹۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نوبنیاد، گلزار ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در قیطریه، روشنائی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در الهیه، واثق نوری ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه ارتش، شهرک ابوذر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ازگل، گلزار ۸۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در محمودیه، الف ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه ارتش، محدوده مترو قائم ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، جمشیدیه ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، جبلی ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در زعفرانیه، ماکوئی پور شمالی ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در درکه، احمدپور ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مینی سیتی، شهرک محلاتی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فرشته، تختی ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اتوبان صدر، قلندری شمالی ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولنجک، بلوار دانشجو ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولنجک، البرز ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، پورابتهاج ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اقدسیه، موحد علم ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، جمال آباد ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در قیطریه، مهراد ۹۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در الهیه، شریفی منش ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در الهیه، دشت یار ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دار آباد، میدان سلیمان ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، باهنر ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دربند، بوکان ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دار آباد، طالب نسب ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیاوران، خبر خوب ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فرمانیه، جباران ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فرشته، کوهیار ۹۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دار آباد، رجبی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولنجک، گلبهار ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در محمودیه، محدوده جیم ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولنجک، هشتم ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اقدسیه، منجیل ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در زعفرانیه، اعجازی ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ازگل، محدوده آبشار ۸۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۲ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در ستارخان ، کاشانی پور ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، شادمهر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، میثاق ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران ویلا ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک غرب، خوارزم ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سعادت آباد، بلوار شهرداری ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، علمدار ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، حبیب خدا ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سعادت آباد، مروارید ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طرشت، چوبتراش ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، اطاعتی ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، شادمان ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در گیشا، کوی نصر ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سعادت آباد، یکم ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ابراهیمی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سعادت آباد، آسمانها ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، میدان آرش ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، گلدیس ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، کوثر اول ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طرشت، بایندریها ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ناهید ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، حبیب اللهی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک غرب، فخار مقدم ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در عظمت آل احمد، پروانه ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در صادقیه، بلوار گلاب ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در صادقیه، میدان خبرنگار ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک غرب، گلها ۹۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، شهرک آزمایش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، جهانی نسب ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طرشت، بلوار صالحی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سعادت آباد، صرافهای جنوبی ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طرشت، حسین مردی ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستارخان، حاجی پور امیر ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران ویلا، بلوار خدا وردی ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دریان جدید، چهارم ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ابوالفضل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۳ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک غرب، حافظی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۴ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در گیشا، ۳۲ ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار مرزداران، ردائی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۳ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در میرداماد، سیفیه ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دولت، بهار جنوبی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، مژگان ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شیخ بهائی، میدان پیروزی ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، رحمانی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جردن، خرسند ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر، حیدری ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میرداماد، نفت شمالی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، نماززاده ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروس، یاراحمدی ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروس، محسنیان ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دیباجی جنوبی، غفاری ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر، بلوار آرش ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پاسداران، باغ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر، زرگنده ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پاسداران، بلوار زمرد ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولیعصر، محدوده پارک وی ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پاسداران، باغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شیخ بهائی جنوبی، ایرانشناسی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر، حوصله ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر، فرید ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ظفر ، دانشگر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شریعتی، خاقانی ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پاسداران، دشتستان ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پاسداران، نیستان ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دولت، آقا میری ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میرداماد، پرکار ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شریعتی، یاسمن ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جردن، جهان ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ونک، مجیدپور ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۴ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در اتوبان بابایی، شهرک بهشتی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خورشید آباد، میدان بهشتی ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جشنواره، محدوده میدان والفجر ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جشنواره، زهدی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بنی هاشم، نصیبی ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، احسان ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۰۲ غربی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جشنواره، فتاحی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هروی حسین آباد، شعبانلو ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۱۹۰ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۱۳۱ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، استخر ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هروی، مکران جنوبی ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جشنواره، زارع ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه باقری، ظفرقندی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در حکیمیه، نگارستان ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، شیرود ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ستایش ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۱۸ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه رسالت، میدان ۱۲ ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهید عراقی، ملکی نسب ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، ۲۲۲ غربی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دلاوران، تکاوران ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خورشید آباد، شهید کرد ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در حکیمیه، یاس ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هروی، وفامنش ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه رسالت، کرمان شمالی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجیدیه شمالی، استاد حسن بنا ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هروی، ساقدوش ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سراج شمالی، سروش ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هروی، کلانتری ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وقت، شمیران جدید ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، خدابنده ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، توکل ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهرانپارس، گیو ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجیدیه شمالی، خانعلی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خواجه عبدالله، تیسفون ۶۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۵ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، باغ فیض ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، ولیعصر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، محدوده خردمند ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستاری، زیتون ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پونک، ایران زمین شمالی ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پونک، سردار جنگل ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهران، سمیه ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پونک، بلوار عدالت جنوبی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهران، بلوار کوهستان ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستاری، شهرک دانشگاه ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستاری، پیامبر مرکزی ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آیت خدا کاشانی، ۲۰۰ دستگاه ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهر خوشگل، آشوری ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کن، شقایق ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آیت خدا کاشانی، سازمان برنامه شمالی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ستاری شمالی، زیتون ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کن، شهرک بهاران ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنت آباد شمالی، شاهین شمالی ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پونک، آسترکی ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهران جنوبی ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، تقدیری ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهران، فلکه دوم ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آیت خدا کاشانی، فهیمی ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کن، سولقان ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهران، وسک ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار فردوس، طاهریان ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اکباتان، بیمه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنت آباد شمالی، ارغوان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آیت خدا کاشانی، بهنام ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در اشرفی اصفهانی، امام رضا ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آیت خدا کاشانی، شالی ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پونک، بهار ۷۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۶ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در یوسف آباد، میدان فرهنگ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مطهری، فجر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کردستان ،بلوار ازادگان ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف آباد، ۲۲ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، مرداد ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف اباد، ابن سینا ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، چهلستون ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، نوفلاح ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف آباد، محدوده بیستون و چهلستون ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف آباد، اسد آبادی ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در امیر آباد، کارگر شمالی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میرزای شیرازی، ۲۲ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بخشنده خان، ایرانشهر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وزراء، ۱۴ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کردستان، بلوار آزادگان ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مطهری، لارستان ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، اوستا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، دائمی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف اباد، دنیا ارا ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، جوی آب ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در توانیر، نظامی ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در توانیر، بلوار دوستان ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یوسف آباد، مدبر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی غربی، اطمینان زاده ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار کشاورز، فلسطین شمالی ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مطهری، فجر ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، محدوده هتل لاله ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بخشنده خان، ایرانشهر ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، چهارم ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، اوستا ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، مرداد ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فاطمی، هشت بهشت ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مطهری، جم ۵۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۷ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در مطهری، سلیمان خاطر ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، محسن آزادی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شریعتی، قدوسی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خواجه نظام، اجاره دار ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جلفا، محدوده شفاپی ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دماوند، فتحنائی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان امام حسین، ایرانمهر ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان جنوبی، انصارالحسین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نامجو، سلمان فارسی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نظام آباد، مدنی شمالی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نامجو، کوی افضلی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان جنوبی، شارق شرقی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفت تیر، بهار شمالی ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نامجو، برزگران ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی، محدوده عباس اباد و مطهری ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دبستان، کابلی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در معلم، گوهری ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی، زینالی ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سهرودی شمالی جنوبی، اقلیمی ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، مطلب نژاد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پلیس، ادیبی ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، سیاوش ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در معلم، حسن آقا بیگی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پلیس، کلیم کاشانی ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جلفا، آذر شهر ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سهروردی شمالی، افشار کم سن ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در عباس آباد، فکر ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نامجو، شیخ صفی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مطهری، ترکمنستان ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جلفا، کوی سهره ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نامجو، کاوه شرقی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نظام آباد، برادران محمدی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، امین ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سبلان شمالی، حسنی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خواجه نصیر، سرباز ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۸ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در نارمک،میدان ۱۴ ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۸ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، دردشت ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، مهر ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، شفیعی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، ارمغانی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل شرقی، بلوار برادران ناتوان ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجیدیه جنوبی، اثنی عشر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل شرقی، حمزه لوئی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۴۵ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، ۴۶ متری شرقی ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، ثانی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۳۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، میدان هفت استخر کوچک ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، میدان ۴۰ ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل شرقی، گلشن دوست ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل غربی، عباس مرادی ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، ارباب مهدی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، ستارخان ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، کوی اعتدالی خواه ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، رضوان غربی ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل، ابراهیم نژاد ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، مرجان ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه رسالت، رویان ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، اوایل پاییز ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، دین محمدی ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، زرکش ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجیدیه جنوبی، ۱۶ متری اول ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجیدیه جنوبی، ۱۶ متری دوم ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، سهیلیان جنوبی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در برگ گل غربی، صفائی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نارمک، سامان شمالی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، کوی مبین علی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، بخت آزاد ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در وحیدیه، داوودی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۹ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در سی متری جی، لشکری ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مهر آباد جنوبی، جندقی شرقی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سی متری جی، قادری ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در استاد معین، لعل آخر ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دامپزشکی، سلیمی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دامپزشکی، غیاثوند ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هاشمی، محدوده ۲۱ متری ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سی متری جی، ده متری عسگری ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سی متری جی، رویائی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سی متری جی، جرجانی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در سی متری جی، پارسائیان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در استاد معین، طوس ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در استاد معین، دستغیب ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۰ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در جیحون، محدوده دامپزشکی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طوس، وطن خواه ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جیحون، ربیعی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دامپزشکی، سلیمی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، محدوده چهارراه جیحون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کارون، محدوده دامپزشکی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هاشمی، محدوده نعمتی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جیحون، ناصرسالم ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جیحون، طوس ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جیحون، ربیعی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، چهارراه جیحون ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در آزادی، دامپزشکی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در امام خمینی، محدوده کارون و قصرالدشت ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در قزوین، اسکندری ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در خوش، محدوده باغ سعدی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نواب، کهنه ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در طوس، ایران خواه ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در قصرالدشت، محدوده طوس و بهنود ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۱ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در کارگر جنوبی، غفاری ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در منیریه، وحدت اسلامی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در منیریه، البرز ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در کارگر جنوبی، محدوده چهارراه لشگر ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ولیعصر، محدوده منیره ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جمهوری، شیخ هادی ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مولوی، محدوده تختی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ارومیه، محدوده خوش و رودکی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۲ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در هفده شهریور، رستگاری مقدم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، قنبری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مازندران، محدوده پیشیار ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان شهدا، کفائی امانی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان شهدا، زرین نعل ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ایران، بیگو تهرانی ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروزاه شمیران، سادات ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ایران، مهدوی پور ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروزاه شمیران، پرستاری ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور جنوبی، گوته ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بهارستان، ظهیرالاسلام ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، عجب گل ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروازه شمیران، میدان ابن سینا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروازه شمیران، خورشید ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ایران، گوته ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بهارستان، صفی علیشاه ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور جنوبی، فیاض قسمت ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان شهدا، مجاهدین اسلام ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ایران، قادری ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروازه شمیران، زرین خامه ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، قنبری ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان خراسان، بلوار ایستادن ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در میدان خراسان، طیب ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، محدوده تیر دوقلو ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مازندران، کوی پاک جسم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دروازه شمیران، هدایت ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیچ شمیران، بیانی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، جنگروی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مازندران، چهارراه صفا ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در هفده شهریور، رستگاری مقدم ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ایران، کوی راستگو اسلامی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در مجاهدین اسلام، بزر زادگان ۴۵,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۳ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در پیروزی، افراسیابی جنوبی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، بلوار ابوذر ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، محصل ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، عزیزی غربی ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران جدید، جدیدی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دماوند، یونسیان ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، همایون ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، درودیان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، شیوا ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، هفتم ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، کریمشاهیان ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، پاسدارگمنام ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، ۳۰ متری ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، دهم فروردین ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، عادلی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران جدید، شورا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، پورمند ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، محبی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، شهمیرزادی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران جدید، ابوریحان ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، میدان بروجردی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، صالحی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، تاجری ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، فرشته آزادی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در تهران جدید، فلکه لوزی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، کشاورز ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، زینتی افخم ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، عارف شمالی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، ششم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، دوم ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، محدوده چهارراه نساجی ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، پورمند ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در نیروی هوایی، دهم ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، نظرآهاری ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، سه را سلیمانیه ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، سه راه سلیمانیه ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در پیروزی، بلوار ابوذر ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دماوند، اشراقی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۴ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی،گلستان ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، ده حقی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، عجب گل ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، نصر ۴ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، عجب گل ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، بهشت ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، پل ششم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، وحدت ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، پل پنجم ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوا ابوذر جنوبی، ده حقی ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، خسروی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، کیانی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، دانشگاه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، میثم ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، جنگرودی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، مالک الزمان ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، آقاجانلو ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در جنگ جنوبی، بجستانی ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، میرهاشمی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، گلشناس ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، محدوده بزرگراه پورزند ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بلوار ابوذر جنوبی، بلوار زمزم ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، حسینی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در بزرگراه محلاتی، کاووس ۲۳,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۵ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در اتابک، پناهی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۶ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در میدان ابریشم ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یاخچی آباد، ۱۲ متری بشارت ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۷ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در فلاح، سجاد شمالی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در امزاده حسن، فریدون احمدی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در فلاح، عبادتگاه ۱۶,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۸ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در خوشحال آباد، هفده شهریور ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک ولیعصر، سیدالشهدا ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در یافت آباد، بلوار معلم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۱۹ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در قزوین،قلعه مرغی ۲۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۲۰ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در فداییان اسلام، کریمی منتظری شمالی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهر ری، جاده قم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۲۱ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در چیتگر، بلوار تحقیق ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در ورد آور، ولیعصر ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در انتهای اراده غرب، شهرک چیتگر ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در چیتگر جنوبی، محدوده بهارستان ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک آزادی، بلوار امام خمینی ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در چیتگر، ایران ماشین ۳۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت آپارتمان در منطقه ۲۲ تهران

محل و خیابان قیمت هر متر به تومان قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، قائم ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، میدان المپیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه اهن،بلوار کوهک ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه اهن،قائم ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه اهن، پروژه خرازی ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، محدوده باغ جوانمردان ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه اهن، بنفشه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در انتهای اراده غرب، اتوبان غرب ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، میدان کنار دریا ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، ورزشگاه آزادی ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، شهرک ۲۲ بهمن ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، بلوار کوهک ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، بلوار اردستانی ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، بلوار امیر کبیر ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، صدرا ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، بنفشه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در انتهای اراده، بزرگراه خرازی ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، ۳۵ ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، باد ملایم ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، خوشگل دشت بالا ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، میدان دریاچه ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، شهرک صدرا ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، چشمه ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، میلاد ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، محدوده پاک جوانمردان ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک را آهن، باد ملایم ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، میدان المپیک ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، گل آرا ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، بلوار کوهک ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، رازقی ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، یاس ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در انتهای اراده غرب، مروارید شهر ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در شهرک راه آهن، کاج ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ قیمت آپارتمان در دهکده المپیک، آفتاب ۴۰,۰۰۰,۰۰۰

[ad_2]