لباس فرم باورنکردنی علم‌آموزان سوژه فضای غیر واقعی شد!

[ad_1]

لباس فرم علم آموزان یک مدرسه که شباهت به لباس زندانیان دارد با واکنش کاربران فضای غیر واقعی روبرو شد.

به شرح وقت سحر به تعریف از برترین‌ها: لباس فرم جدید در مدارس و شباهاتش به لباس‌های زندان با واکنش کاربران فضای غیر واقعی روبرو شد.

لباس فرم دانش‌آموزان سوژه فضای مجازی شد!

[ad_2]