ماجرای صفر شدن حساب مشترکان دنبال اول چیست؟

[ad_1]

فردی در بین ساعت ۲۴ و ۳۹ دقیقه صبح زود، اسکرین شاتی از صورتحساب خود تهیه و برای بقیه ارسال و اعلام کرده که حسابش صفر شده است.

به شرح وقت سحر به تعریف از ایسنا؛ اخیرا برخی از مشترکان اپراتور دنبال اول با انتشار تصاویری از صورتحساب خود، از صفر شدن قبوضشان خبر دادند.

و این شائبه بوجود آمد که ممکن است سامانه امور مشترکین دنبال اول هک یا وابسته اختلال شده باشد.

زیادتر بخوانید: تهدید عظیم برای حساب اینستاگرامِ کاربران ایرانی

با پیگیری‌ها از دنبال اول مشخص شد که هکی انجام نشده و اتفاق از این قرار است که قبض‌های این اپراتور سوم هر ماه صادر می‌شود.

از صبح زود همان روز سوم ماه، صورتحساب مدتی برای تعدادی از مشترکان صفر می‌شود. دوباره سپس از یک ساعت که حساب‌گیری انجام شود، این داستان حل می‌شود.

مسئله نزد آمده اخیر هم از این قرار بوده که فردی در بین ساعت ۲۴ و ۳۹ دقیقه صبح زود، اسکرین شاتی از صورتحساب خود تهیه و برای بقیه ارسال و اعلام کرده که حسابش صفر شده است. درصورتی یک ساعت سپس با مراجعه دوباره و صورتحساب‌گیری مشاهده شده که مشکلی وجود ندارد.

[ad_2]