مصاحبه عادل فردوسی پور با کارلوس کی روش: برای بازگشت به تیم مردمی ایران کودتا کردی؟

[ad_1]

به شرح دیلی فوتبال؛ عادل فردوسی پور در برنامه فوتبال ۳۶۰ در مصاحبه تصویری با کارلوس کی روش از او سوالاتی در مورد نحوه بازگشت به تیم مردمی سوال کرد.

فردوسی پور سوال کرد از چه زمانی حس کردید ممکن است دوباره سرمربی تیم مردمی شوید؟ اولین مذاکرات را آقایان تاج و نبی با شما داشتند که در اون تاریخ پست رسمی در فدراسیون نداشتند.

کارلوس کی روش هم گفت مذاکراتش با فدراسیون ۱۰ روز نزد شکل گرفته و خبر از ارتباط آدم های با نفوذ با خودش داد

کارلوس کی روش که قبل از پیوستن به تیم مردمی ایران مدتی بود تیمی را تحت کنترل نداشت اعلام کرد فدراسیون رسمی تا روز انتخاب هیچ مذاکره ای با من نکرد و تنها سپس از انتخابات و سپس از برکناری استاد گذشته بود که مذاکرات ما شروع شد و هیچ کودتا و توطئه ای در کار نبوده است

  • زیادتر ببینید:
  • کی روش قول صعود داد
اینستاگرام دیلی فوتبال

 [ad_2]