چگونه توانمندسازی مودیان مالیاتی انجام می شود؟ 

[ad_1]

بر پایه گفته ی رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، توانمندسازی مودیان با همکاری شرکت‌های معتمد امکان پذیر است.
به شرح صفحه اقتصاد به تعریف از سازمان مالیاتی، اشکان هراتی با نشانه به اینکه سازمان امور مالیاتی سرزمین مطابق قانون از ظرفیت شرکت‌های معتمد برای توانمندسازی مودیان استفاده می‌کند، گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند از خدمات شرکت‌های معتمد در زمینه‌هایی همچون نصب و راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی و صدور و ارسال اطلاعات شکل‌حساب‌های الکترونیکی به سامانه مؤدیان و همچنین خدمات مشاوره‌ای و آموزشی این شرکت‌ها استفاده کنند.

وی با بیان اینکه مودیان الزامی به انتخاب و استفاده‌گیری از خدمات شرکت‌های معتمد ندارند، تصریح کرد: مؤدی می‌تواند به شکل مستقیم و باتکیه‌بر توانمندی‌ها و امکانات خود، نسبت به صدور و ارسال اطلاعات شکل‌حساب‌های الکترونیکی خود به سازمان اقدام کند و یا به‌شکل غیرمستقیم، از خدمات و امکانات شرکت‌های معتمد در این زمینه استفاده گیرد.

رییس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان عنوان کرد: هم حالا دو شرکت معتمد با عناوین «شرکت داده‌کاوی معتمد اول سام» و «شرکت داده‌پردازی کیسان» با سازمان امور مالیاتی همکاری می‌کنند و چند شرکت دیگر نیز در مرحله دریافت مجوز همکاری هستند.

وی با بیان اینکه مؤدیان می‌توانند در سامانه مؤدیان، فهرست شرکت‌های معتمد دارای مجوز از سازمان امور مالیاتی سرزمین را مشاهده کنند، تأکیدکرد: مؤدیان مالیاتی الزامی به انتخاب و استفاده‌گیری از خدمات شرکت‌های معتمد ندارند و می‌توانند با توجه به میزان توانمندی خود از خدمات این شرکت‌ها استفاده کنند.

[ad_2]