گروه «بی‌تی‌اس » سر و صدا به پا کرد!

[ad_1]

تعداد بینندگان کنسرت رایگان گروه بی‌تی‌اس در حمایت از منظور میزبانی شهر بوسان برای نمایشگاه جهانی سال ۲۰۳۰ رکورد زد.

به شرح وقت سحر به تعریف از همشهری آنلاین: کنسرت رایگان گروه بی‌تی‌اس در حمایت از منظور میزبانی شهر بوسان برای نمایشگاه جهانی سال ۲۰۳۰ به میزان ۴۹ میلیون بیننده داشت.

به تعریف از ورایتی، کنسرت رایگان گروه موسیقی پاپ کره ای بی‌تی‌اس (BTS) در بوسان کره، روز شنبه ۱۵ اکتبر بیش از ۴۹ میلیون بیننده داشت.

کنسرت رایگان گروه بی‌تی‌اس در شهر بوسان در حمایت از منظور این شهر برای میزبانی نمایشگاه جهانی ۲۰۳۰ برگزار شد و در تلاش برای معرفی شهر و فرهنگ کره به مخاطبان جهانی بود.

این کنسرت پس از تغییر مکان‌ در ورزشگاه اصلی شهر برگزار شد و حدود ۵۰ هزار مخاطب را جاذبه خود کرد. ۱۲ هزار نفر دیگر نیز در دور و بر ورزشگاه این مراسم را با صفحات عظیم نمایش دید می کردند.

پخش زنده مراسم از راه Weverse پلتفرم مربوط به این گروه نیز تقریبا ۴۹ میلیون بازدیدکننده داشت.

[ad_2]