گروه BTS در آستانه فروپاشی؟ جین راهی سربازی می‌شود…

[ad_1]

خبر جدیدی از گروه BTS، یکی از گروه های محبوب موسیقی کی پاپ منتشر شده که دلیل ناراحتی طرفداران اون ها شده است. گفته شده جین از گروه BTS به دلیل خدمت سربازی جدا خواهد شد و گروه منحل شده است.

وقت سحر– به شرح یونهاپ جین (کیم سوک جین) یکی از اعضای گروه BTS به دلیل خدمت سربازی گروه را ترک می کند.این دلیل شده اعضای گروه نیز راهشان را از هم جدا کنند.

این داستان که آیا اعضای گروه BTS باید به ارتش بپیوندند یا خیر، دلیل اختلاف نظر و گفت و گو در کره جنوبی شده است.

گروه BTS در آستانه فروپاشی!جین راهی سربازی می‌شود...

به شرح گروه ترجمه وقت سحر، گفته شده جین که به دلیل مشارکت فرهنگی خود در سرزمین تا سن 30 سالگی از خدمت سربازی معاف شده بود، امسال خدمت سربازی اجباری خود را انجام خواهد داد.

گروه BTS در آستانه فروپاشی!جین راهی سربازی می‌شود...د

ر حالی که هر فرد سالمی بین سنین 18 تا 28 سال در کره جنوبی باید خدمت سربازی را انجام دهد که نیز 2 سال طول می کشد.

[ad_2]