😱 😳 125 خفن ترین سوالات جرات واقعیت [داغ و جنجالی!]

[ad_1]

چه چیزی زیادتر از همه دلیل شرمندگیت میشه؟ یا شرم آورترین ثانیه زندگیت کی بوده؟ در شریک احساسیت دنبال چه ویژگی هایی هستی؟ عظیم ترین ترست چیه؟ زبان عشقت چیه؟ زمانی ناراحت یا غمگینی، چه چیزی حالت رو خوب میکنه؟ بهترین خاطره زندگیت چیه؟ آخرین کسی که دلیل گریه کردنت شد کی بود و برای چی؟ […]

The post 😱 😳 125 خفن ترین سوالات جرات واقعیت [داغ و جنجالی!] appeared first on کوکا.

[ad_2]